Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 69, br. 2, str. 51-66
Značaj određivanja glikohemoglobina u proceni rizika od amputacija kod pacijenata sa sindromom dijabetesnog stopala
aOpšta bolnica, Kliničko-biohemijska laboratorija, Požarevac
bOpšta bolnica, Hirurška služba, Požarevac
cUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za medicinsku biohemiju
dLaboratorija za medicinsku biohemiju Medilab, Požega

e-adresajelena.vekic@pharmacy.bg.ac.rs
Projekat:
Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri (MPNTR - 175035)

Sažetak
Glikohemoglobin (HbA1c) je važan parametar za praćenje dugoročne metaboličke kontrole i procenu rizika za razvoj hroničnih komplikacija kod pacijenata sa dijabetes melitusom (DM). U ovoj studiji ispitivali smo povezanost postignute metaboličke kontrole u tipu 2 DM sa rizikom za razvoj i primenjenim modalitetom lečenja sindroma dijabetesnog stopala (SDS). U istraživanju je učestvovalo 111 pacijenata (80 muškaraca i 31 žena) sa tipom 2 DM, starosti 65,5 ± 9,8 godina. Kod 41 pacijenta SDS je lečen neoperativnim (konzervativnim) pristupom, hirurška intervencija manjeg obima (amputacija u predelu stopala) je izvršena kod 41, a opsežna hirurška intervencija (amputacija u predelu potkolenice) kod 29 pacijenata. Koncentracije biohemijskih parametara i HbA1c su određene standardnim laboratorijskim metodama. U ispitivanoj grupi najučestaliji faktor rizika za nastanak SDS (82% pacijenata) bila je neadekvatna glikoregulacija (HbA1c>8%). Utvrdili smo da su pacijenti koji su lečeni hirurškim putem imali statistički značajno više vrednosti HbA1c u poređenju sa pacijentima koji su lečeni neoperativnim pristupom (P<0,05). Ukupan broj pacijenata koji je podvrgnut hirurškom lečenju bio je značajno veći u grupi sa neadekvatnom glikoregulacijom (68,2% pacijenata sa neadekvatnom vs. 40% pacijenata sa adekvatnom glikoregulacijom; P<0,05). Utvrdili smo da je verovatnoća za amputaciju 3,2 puta veća ukoliko pacijent ima neadekvatnu glikoregulaciju (OR=3,21; 95%CI:1,18-8,69; P<0,05). Naši rezultati su pokazali da se održavanjem dobre metaboličke kontrole u tipu 2 DM smanjuje rizik za razvoj SDS, ali i stepen invazivnosti postupka lečenja SDS.
Reference
American Diabetes Association (2019) Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of medical care in diabetes - 2019. Diabetes Care, 42(Supplement 1): S90-S102, 9
Bosić, S., Dragašević, M. (2014) Savremeno lečenje ulceracija na stopalu obolelih od dijabetesa. u: Matić M; Borović S; Vučetić Č.S. [ur.] Lečenje hroničnih rana, Beograd: Zavod za udžbenike, p. 241-4
Boulton, A.J.M. (2008) The diabetic foot: Grand overview, epidemiology and pathogenesis. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 24(S1): S3-S6
Brem, H., Tomic-Canic, M. (2007) Cellular and molecular basis of wound healing in diabetes. Journal of Clinical Investigation, 117(5): 1219-1222
Christman, A.L., Selvin, E., Margolis, D.J., Lazarus, G.S., Garza, L.A. (2011) Hemoglobin A1c predicts healing rate in diabetic wounds. Journal of Investigative Dermatology, 131(10): 2121-2127
Dunlop, S., Coyte, C. P., Mcisaac, W. (2000) Socio-economic status and the utilisation of physicians' services: Results from the Canadian National Population Health Survey. Social Science & Medicine, 51(1): 123-133
Gregg, E.W., Sorlie, P., Paulose-Ram, R., Gu, Q., Eberhardt, M.S., Wolz, M., Burt, V., Curtin, L., Engelgau, M., Geiss, L. (2004) Prevalence of lower-extremity disease in the U.S. Adult population ≥40 years of age with and without diabetes: 1999-2000 national health and nutrition examination survey. Diabetes Care, 27(7): 1591-1597
Guo, S., Dipietro, L.A. (2010) Factors affecting wound healing. Journal of Dental Research, 89(3): 219-229
Kulshrestha, M., Seth, S., Tripathi, A., Seth, A., Kumar, A. (2015) Prevalence of complications and clinical audit of management of type 2 diabetes mellitus: A prospective hospital based study. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 9: 25-33
Laclé, A., Valero-Juan, L.F. (2012) Diabetes-related lower-extremity amputation incidence and risk factors: A prospective seven-year study in Costa Rica. Revista Panamericana de Salud Pública, 32(3): 192-198
Mikhail, N. (2014) Place of sodium-glucose co-transporter type 2 inhibitors for treatment of type 2 diabetes. World Journal of Diabetes, 5(6): 854-859
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse (2013) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje diabetes mellitus-a. Beograd: Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova
Miyajima, S., Shirai, A., Yamamoto, S., Okada, N., Matsushita, T. (2006) Risk factors for major limb amputations in diabetic foot gangrene patients. Diabetes Research and Clinical Practice, 71(3): 272-279
Nather, A., Bee, C.S., Keng, L.W., Qi, O.K.S., Yiong, H.C., Xinyi, L., Nambiar, A. (2010) Socioeconomic profile of diabetic patients with and without foot problems. Diabetic Foot & Ankle, 1(1): 5523-5523
Paisey, R.B., Darby, T., George, A.M., Waterson, M., Hewson, P., Paisey, C.F., Thomson, M.P. (2016) Prediction of protective sensory loss, neuropathy and foot ulceration in type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes Research & Care, 4(1): e000163-e000163
Stratton, I.M., Adler, A.I., Neil, H.A., Matthews, D.R., Manley, S.E., Cull, C.A., Hadden, D., Turner, R.C., Holman, R.R. (2000) Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ, 321(7258): 405-412
Terashi, H., Izumi, K., Deveci, M., Rhodes, L.M., Marcelo, C.L. (2005) High glucose inhibits human epidermal keratinocyte proliferation for cellular studies on diabetes mellitus. International Wound Journal, 2(4): 298-304
Zubair, M., Malik, A., Ahmad, J. (2015) Diabetic foot ulcer: A review. American Journal of Internal Medicine, 3:28-49
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/arhfarm1902051X
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Praxis medica (2015)
Diabetes mellitus i oralno zdravlje
Đorđević N., i dr.

Serb J Anest Inten Therapy (2017)
Tretman bolne dijabetesne polineuropatije
Terzić Branka

Hrana i ishrana (2017)
Dijetetski suplementi namenjeni osobama sa dijabetesom
Vidović Bojana, i dr.

prikaži sve [12]