Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:45

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 132, str. 168-186
Građansko novinarstvo u digitalnom 21. veku
Radio Beograd 2, Beograd
Ključne reči: građansko novinarstvo; Internet; on lajn; digitalizacija medija; publika; žurnalistika
Sažetak
U radu 'Građansko novinarstvo u digitalnom 21. veku' istraživala sam građansko novinarstvo u digitalno doba, posebno onlajn (on line), njegove osnovne karakteristike i osobenosti, pojavne oblike, odnos prema profesionalnim novinarima i blogerima, kao i saradnju medijskih kuća i građana - reportera. Analizirala sam i ključne paradigme ekranske i digitalne kulture - radikalnu konvergenciju medija i prezasićenost informacijama. U radu su ponuđeni neki mogući odogovori na pitanja - Kako da mediji idu u korak sa ovim promenama?, Kako da razgovaraju i sarađuju sa svojom publikom?, Kojim putevima da pruže profesionalnu pomoć građanima da se izraze i iskažu svoje mišljenje na globalnoj računarskoj mreži? I da li je to uopšte neophodno? U zaključku rada dat je kratak kritički prikaz mesta i uloge građanskog (on lajn) novinarstva danas.
Reference
Bal, F. (1996) Moć medija. Beograd: Klio
Brigs, M. (2010) 10 promjena u novinarstvu u poslednjih 10 godina. 15. 11. 2010 / 20. 06. 2011
Grba, D. (2011) Digitalna i novomedijska umetnost, serija predavanja. Digitalna i novomedijska umetnost, serija predavanja. 22. 05. 2011. http://dejangrba.dyndns.org/Academic/Lectures/0=1/0=1001.html
Janković, M. (2008) zeks92, malaramona, Gradjansko novinarstvo. 19. 01. 17. 04. 2011., http://blog.b92.net/text/6252/Gra%C4%91ansko%20novinarstvo 17. 12. 2008
Lessig, L. (2006) The read-write Internet. Jan. 17, 18. 06. 2011
Martinoli, A. (2010) Transformacija radija kao medija i radijskog auditorijuma pod uticajem novih tehnologija. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, Phd
MCOnlajn redakcija (2009) Intervju - Royston Martin - koliko su novi novi mediji. 30. 03. 2009., 22. 06. 2011, www.media.ba/mcsonline/bs/tekst/royston-martin-interview
MCOnlajn redakcija (2009) Royston Martin - Koliko su novi novi mediji. 30. 03. 2009., 22. 06. 2011., www.media.ba/mcsonline/bs/tekst/royston-martin-interview
MCOnlajn redakcija (2007) Etika u novom medijskom svijetu. 04. 06. 2007., 18. 06. 2011. www.media.ba/mcsonline/bs/tekst/intervju-sa-lauren-hertel-etika-u-novom-medijskom-svijetu
Meyer, P. (2007) Novinarstvo 2. O - vodič za digitalnu pismenost. 09. 08. 2007, 15. 05. 2011., www.media.ba/mcsonline/bs/content/novinarstvo-20-vodic-za-digitalnu-pismenost
Negropont, N. (1996) Biti digitalan. Beograd: Clio
Nordfors, D. (2010) Razdvajanje novinarstva i medija. 25. 02. 2010. / 01. 03. 2011., www.media.ba/mcsonline/bs/autor/david-nordfors
Rodić, V. (2011) Da li gradjansko novinarstvo ruši tradicionalno. Svet osiguranja i finansija, Beograd, br. 1, feb-mar
Stojkov, V. (2010) O građanskom novinarstvu. 14. 06. 2010., 15. 05. 2010., http://vukasins.com/o-gradjanskom-novinarstvu
Vezmar, S. Stolica u autobusu na liniji 611. www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/33824/Gledalac++reporter.html
Vučenović, T. (2010) On lajn gradjansko novinarstvo. 09. 04. 2010. / 10. 06. 2011. http://mceonsystem.com/tamara-vucenovic-on-line-gradjansko-novinarstvo,1885.html
Wallace, M. (2005) Izazov digitalnih medija sa periferije. 23. 09. 2005 / 12. 11. 2010. www.media.ba/mcsonline/bs/tekst/izazov-digitalnih-medija-sa-periferije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1132168V
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2011.