Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, br. 160, str. 132-148
Kulturni obrazac i dostignuti stepen demokratije u Srbiji
Centar za pravna i finansijska istraživanja, Beograd
Sažetak
Ovaj rad se bavi proučavanjem faktora koji su uticali na odnos između postojećeg kulturnog obrasca i nivoa razvijenosti demokratije u Srbiji, i fenomena koji su ključni za pojam i funkcionisanje demokratije. Razumevanje odnosa demokratije i kulture može pomoći u donošenju odluka koje bi imale uticaja u ovoj oblasti. Demokratija je reč koju često čujemo i upotrebljavamo a da se pri tome zaboravlja da demokratija počiva na razvoju kulture, tako da danas 'de facto' demokratija postoji samo formalno i deklarativno, jer bez suštinskog uticaja kulture nema ni demokratije. U eri masovne potrošnje i masovne komunikacije, obeleženoj opadanjem ili nestankom velikih ideja i ideologija, desila se promena vrednosne dimenzije kulture. Kultura je predodređena promenama koje mogu biti uzrokovane društvenim događajima, inovacijama i drugim uticajima u društvu. Osnovni problem nedovoljnog razvoja kulture u Srbiji nije tehnološke prirode, to nisu velike količine ugljen­dioksida, globalno zagrevanje, otpad, to su simptomi problema. Problem jeste u kulturi i u načinu razmišljanja.
Reference
*** (2013) Kako oporezovati kič?. Večernje novosti, 10. jul
*** (2015) Oporezivati kič i šund. Tanjug, 24. jul
*** (2004-2017) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 1/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016 i 7/2017
*** (2008) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Službeni list RS, Beograd, br. 83
*** (2015) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 103
*** (2016) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 99
Alesina, A., la Ferrara, E. (2002) Who trusts others?. Journal of Public Economics, 85(2): 207-234
Blind, K.P. (2007) Building trust in government in the twenty first century: Review of literature and emerging issues. u: Paper presented at the 7th Global Forum on Reinventing Government, Building Trust in Government, Vienna, June
European Commission (2017) Commission staf working document economic reform programme of Serbia (2017-2019): Commission assessment. Brussels, 21. 4. SWD (2017) 142 final
European Commission (2018) A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans. Strasbourg, 6. 2. 2018 COM 65 final
European Commission (2016) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee and the Committee of the Regions: Communication on EU enlargement policy. Brussels, 9. 11. 2016 COM, 715 final 2016
Fukuyama, F. (2000) Social Capital and Civil Society. IMF Working Papers, 00(74): 1
Gambetta, D. (2000) Can we trust trust?. u: Gambetta D. [ur.] Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Blackwell
Helliwell, F.J., Putnam, R.D. (2004) The social context of well-being. Phil Trans R. Soc Lon, B, 359, pp. 1435-46
Hrustić, H. (2011) Uticaj Svetske finansijske krize na međunarodne odnose. Pravo i društvo, Beograd, Službeni glasnik, br. 4/2011, str. 67-83
Hrustić, H. (2017) Dodatni izvor poreskih prihoda. Pravni život, br. 11/2017, str. 21-31
Hrustić, H. (2014) Uticaj kulture i svetska ekonomska kriza. Kultura, br. 143, str. 336-351
Inkei, P. (2010) The efects of the economic crisis on culture. u: Culture Watch Europe conference 6-7 September 2010: Culture and the Policies of Change, Brussels: EESC Headquarters, Council of Europe, The Budapest Observatory
Knack, S., Keefer, P. (1997) Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. Quarterly Journal of Economics, 112(4): 1251-1288
Luhmann, N. (1980) Trust and Power. New York: Wiley
Milivojević, T. (2012) Kultura i sreća. Kultura, br. 137, str. 26-48
Milojević, M. (2012) O ulozi kulture i mogućnostima prevazilaženja krize. Beograd: Centar za istraživanje kreativne ekonomije, Internet: http://www.madmarx.rs/2012-10-29/O-ulozikulture-i-mogucnostima-prevazilazenja-krize
Moldoveanu, M., Valeriu, I.F. (2011) The Impact of The Economic Crisis on Culture. Review of General Management, Volume 14, Issue 2, pp. 15-35
Nikolić, V.Č. (2011) Kulturni identitet i politička strategija - književnost u doba krize. u: Bošković D., Anđelković M. [ur.] Društvene krize i (srpska) književnost i kultura, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, str. pp. 49-64
Porta, R.L., Lopez-de-Silane, F., Shleifer, A., Vishny, R. (1996) Trust in Large Organizations. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research
Putnam, R.D. (1993) The prosperous community: Social capital and community life. American Prospect, No. 13: 35-42
Ratzinger, J. (2008) Kršćanstvo i kriza kultura. Split: Biblioteka FIDES, 38
Sapír, A. (2005) Globalisation and the reform of european social models. u: Background document for the presentation at ECOFIN Informal Meeting in Manchester, 9 September
Transparency International: The Global Coalition against Corruption (2018) Corruption perceptions index 2017. Berlin, 21 February, Surveys
Trozbi, D. (2012) Ekonomika kulturne politike. Beograd: Clio
Velkley, R. (2002) The tension in the beautiful: On culture and civilization in Rousseau and German philosoph. u: Being after Rousseau: Philosophy and Culture in Question, University of Chicago Press, rp. 11-30
Vuković, D. (2014) O mogućnosti oporezivanja kića i-šunda. 23. 11. http://www.vijesti.me/. /oprecna-misljenja-o-mogucnosti-oporezivanja-kica-i-sunda
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1860132H
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.

Povezani članci

Kultura (2014)
Uticaj kulture i svetska ekonomska kriza
Hrustić Hasiba

Serb J Management (2017)
Innovation: The role of trust
Lazányi Kornélia

Panoeconomicus (2015)
Local financial development and capital accumulations: Evidence from Turkey
Sibel Balı Eryiğit, i dr.

prikaži sve [18]