Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Strani pravni život
2018, br. 4, str. 95-106
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/spz0-20548


Američki pravni sistem u kontekstu engleskog pravnog nasleđa i teorije prirodnih prava Džona Loka
nema

e-adresa: gordana.bekcic@pjescic.rs

Sažetak

Rad razmatra neke osobenosti američkog pravnog sistema koje su utemeljene na engleskom pravnom nasleđu koje su prvi engleski kolonisti doneli u Severnu Ameriku. Autorka polazi od pretpostavke da su stalne izmene osnovnih principa engleskog sistema običnog prava i pravne i sudske prakse dovele do određenog američkog pravnog sistema koji ima dvostruku prirodu, zasnovanu na principima common law sistema sa jedne strane i slova pisanog zakona sa druge. Rad analizira i fundamentalan uticaj filozofskog sistema Džona Loka o prirodnim pravima, statusa svojine i vlade idejna na uspostavljanje američke političke i pravne misli, oličene u Deklaraciji i Povelji o pravima.

Ključne reči

pravni sistem SAD; pravno nasleđe; Ustav SAD; common law; prirodna prava; sudska revizija; precedent

Reference

*** United States constitution. https//www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
*** Articles of confederation, avalon project, document in law, history and diplomacy. Yale Law School, Lillian Goldman Law Library, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/artconf.asp
*** (1215) Magna Carta Libertatum. https://www.bl.uk/collection-items/magna-carta-1215
Brogan, D.W. The Highest Office. http://www.americanheritage.com/content/highest-office, last accessed November 2nd, 2017
Burnham, W. (20033) Introduction to the Law and Legal System of the United States. Wayne State University Law School
Clark, D.S., Turgul, A., ur. (2002) Introduction to the Law of the United States. United States - The Hague: Kluwer Law International
Ćeranić, J. (2008) Izvori američkog prava. Beograd: Institut za uporedno pravo
Danković, S.S. (2014) Pravo i politika konkurencije. Beograd: Fakultet političkih nauka
Farnsworth, E.A. (1973) Uvod u pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država. Beograd: Savremena administracija
Foner, E. Radical Individualism in America: Revolution to Civil War. https://www.libertarianism.org/publications/essays/radical-individualism-america-revolution-civil-war, last accessed November 27th, 2017
Hamilton, A. (1981) Medison, Džejms, Džej, Džon, Federalistički spisi. Beograd: Radnička štampa
Knežević, R. O pravdi, pravičnosti, pravu. https://blog.aks.org.rs/o-pravdi-pravicnosti-pravu/, last accessed November 25, 2017
Perović, S. (1997) Besede sa Kopaonika (1990-1996). Beograd, sopstveno izdanje
Perović, S. (1995) Pravno-filozofske rasprave. Beograd: Službeni list SRJ
Vranjanac, D. (2008) Uvod u pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država. Beograd: Institut za uporedno pravo
West, W.M., ur. (1913) A source book of American history to 1787. Boston - New York - Chicago: Allyn and Bacon