Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:52
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:42
članak: 1 od 1  
Strani pravni život
2019, br. 3, str. 33-47
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/spz63-22783


Ugovori sa nultim radnim vremenom
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresa: m.reljanovic@iup.rs

Sažetak

Fleksibilizacija rada dovela je do stvaranja većeg broja atipičnih oblika radnog angažovanja. Ovakvi oblici radnog angažovanja nose značajne rizike po radnike i u mnogim situacijama vode njihovoj prekarizaciji. Jedan od tipičnih primera takvog razvoja radnopravnih ugovora jesu i ugovori sa nultim radnim vremenom, kod kojih nije unapred dato trajanje nedeljnog radnog vremena kao ni zarada lica, koja zavisi od toga da li će se i koliko ono uopšte angažovati kod poslodavca sa kojim je zaključilo ovu vrstu ugovora. Zloupotrebe takvog režima rada su značajne i sve vidljivije kako popularnost ovih ugovora raste, pa se u tom kontekstu istraživanje bavi načinima njihovog preciznijeg regulisanja, kao i trendovima koji se vezuju za nove propise Evropske unije, a kojima se pokušava urediti ova oblast radnog prava.

Ključne reči

ugovor o radu; radno vreme; fleksibilizacija rada; prekarizacija rada; nulto radno vreme

Reference

*** (1991) Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship. OJ, L 288, 18.10.1991, pp. 32-35
*** (1998) Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC -Annex: Framework agreement on part-time work. OJ L, 14, 20.1.1998, pp. 9-14
*** (1999) Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP. OJ, L 175, 10.7.1999, pp. 43-48
*** (2008) Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on temporary agency work. OJ, L 327, 5.12.2008, p. 9-14
*** (2019) Directive of the European Parliament and of the Council on transparent and predictable working conditions in the European Union. OJ, L 186/105, 11.7.2019
*** (2006) Preporuka 198 Međunarodne organizacije rada o radnom odnosu
Adams, A., Prassl, J. (2018) Zero-hours work in the United Kingdom. Geneva: ILO
BBC (2019) Ban zero-hours contracts that exploit workers, says TUC. https://www.bbc.com/news/business-47193809, (9.8.2019)
Hudson-Sharp, N., Runge, J. (2017) International trends in insecure work: A report for the trades union Congress. London: National Institute of Economic and Social Research
Jašarević, S. (2015) Nove forme rada u Evropskoj uniji i Srbiji. Radno i socijalno pravo, 19(2), pp. 1-22
Jašarević, S.R. (2018) Radno pravo Srbije u XX i XXI veku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 3, str. 925-943
Koch, M., Fritz, M., ur. (2013) Non-standard employment in Europe. London: Palgrave Macmillan
Kovačević, Lj. (2019) Pravni instrumenti za suzbijanje rada 'na crno' u Evropskoj uniji - sadržina i (ne)delotvornost. u: Ignjatović Đorđe [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji IX deo, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 258-293
Kovačević, L. (2015) Personalno područje primene radnog zakonodavstva - (ne)pouzdanost kriterijumâ za kvalifikaciju subjekata radnopravne zaštite. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 152, str. 505-519
o'Sullivan M., et al. (2015) A study on the prevalence of zero hours contracts among Irish employers and their impact on employees. University of Limerick
Sargeant, M. (2017) The gig economy and the future of work. E-Journal of International and Comparative Labour Studies, 6(2), 1-12
Schoukens, P., Barrio, A. (2017) The changing concept of work: When does typical work become atypical. European Labour Law Journal, 8(4), 306-332
Xu, K. (2018) The analysis on employment rights of 'zero-hours contracts' workers in the UK. World Journal of Social Science Research, 5(1), 16-21