Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 70, br. 6, str. 237-263
Prilog unapređenju promišljanja o mogućim poboljšanjima na Univerzitetu odbrane
aVisoka brodarska škola akademskih studija, Beograd
bVojska Srbije, Tehnički opitni centar, Beograd
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresanenko.brkljac@vs.rs, marjan.milenkov@va.mod.gov.rs
Ključne reči: univerzitet odbrane; harmonizacia; integracija; kvalitet; unapređenje; profesor; student; studijski program; obrazovanje i vaspitanje
Sažetak
Nijedan nacionalni suverenitet nije moguć bez očuvanja duhovnog suvereniteta, što je pak ne moguće bez suverenog sistema obrazovanja. U sklopu ukupnih društvenih promena odnosno reforme čitavog sistema vrednosti, nauka i obrazovanje imaju poseban značaj. U Srbiji se uvek smatralo da je obrazovanje sticanje sistemskog znanja plus duhovno1 i moralno vaspitanje, nacionalna istorija i nacionalna ideologija. Potrebe prakse, zahtevi vremena, i savremeni trendovi zahtevaju neprekidno promišljanje o razvoju Univerziteta i unapređenju rada. Promišljanje treba vršiti na načelima i logici sistemskog i situacionog pristupa, uvažavajući dijalektičko jedinstvo opšteg, posebnog i pojedinačnog i tretirajući UnO kao poseban odnosno pojedinačan slučaj, uslovljen brojnim specifičnostima, ali i nasleđenim stanjem koje treba menjati. Neophodno je povremeno vršiti detaljniju analizu dostignutog stanja,2 smera i intenziteta unapređenja objektivne stvarnosti dodeljene kroz dodeljivanje misije pri osnivanju Univerziteta odbrane. Prioriteti u delovanju trebaju biti usmereni na dalju harmonizaciju i integraciju, na stvaranje, izbor i razvoj nastavnika i ostalog kadra (studenti, poslovodni i upravljački kadar), na usavršavanje i razvoj studijskih programa i unapređenje vaspitno-obrazovnog procesa. Neophodno je da UnO, kao najmlađi državni univerzitet, brže i intenzivnije preuzima najbolje vrednosti i dobre prakse sa ostalih univerzi-teta, braneći odsutno svoje lične vrednosti koje su izdržale probu vremena, ali uz oprez da se ne prihvate i određene negativne pojave i procesi koji su prisutni na nekim univerzitetima. Bez obzira što su zapadni obrazovni standardi inicirali renesansu 'pokreta za kvalitet' u vojnim poslovima uključujući i obrazovanje, oni ne smeju svojim zapadnim karakterom da minimizuju specifičnost naše nacionalne kulture i usmere nas da tuđim očima gledamo našu objektivnu stvarnost. Kosmopolitizam ne isključuje sopstveni identitet, već naprotiv, oslanja se na istinsko poznavanje samoga sebe.
Reference
Andevski, M., Arsenijević, J. (2014) Konvergencija u kontekstu web-a 2. O - pedagogija navigacije. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu
Andrejić, M., Majstorović, A. (2007) Upravljanje ljudskim resursima u sistemu odbrane. u: International Conference Depadility and Quality Management - 2007, Beograd, 13-14. jun 2007, Zbornik radova, str. 550-555
Andrejić, M., Majstorović, A. (2008) Teorijski aspekti upravljanja ljudskim resursima. Novi glasnik, 11, broj 2, str. 12
Andrejić, M., Ljubojević, S., Epler, I., Unapređenje, I. (2014) Unapređenje rada upravljanja u VA i na Univerzitetu odbrane. u: Zbornik radova sa XII međunarodne naučno-stručne konferencije 'Doba znanja', FAM, Sremski Karlovci
Andrejić, M., Milenkov, M., Panić, S., Mirčevski, M. (2015) Razvoj koncepcije logistike Vojske Srbije. u: Zbornik radova sa 18. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 2015, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, str. 700-707
Andrejić, M., Milenkov, M. (2016) Koncept i pristup stvaranju kvalitetnih oficira za potrebe logistike odbrane. u: Zbornik radova sa 19. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 2016, izdavač Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, strana 19-35
Andrejić, M., Čabarkapa, O. (2001) Timski rad u vojnim organizacionim sistemima. Vojno delo, vol. 53, br. 3, str. 83-107
Andrejić, M., Milenkov, M. (2017) Prilog unapređenju promišljanja o promenama u logistici odbrane. u: Zbornik radova sa 20. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 2017, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, str. 37-62
Andrejić, M., Milenkov, M., Mišić, S. (2016) Pristup stvaranju oficira moderne logistike. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 315-329
Andrejić, M.D., Radosavljević, V.R., Arsić, S.N. (2011) Education in logistics and training of non-logistic personnel. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 1, str. 5-26
Andrejić, M.D., Andrejić, I.M., Arsić, S.N., Ljubojević, S.D. (2015) Prilog unapređenju rada i upravljanja u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 2, str. 108-130
Bleimann, U., Röll, F. (2006) Extended Blended Learning: Innovative Lernszenarien für kompetenzbasierte Lernen. Querschnitt, 1, pp. 138-148
Brkljač, N.S., Andrejić, M.D., Ilić, S.S. (2015) Stručne sposobnosti potrebne u procesu opremanja vojske sredstvima naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 3, str. 114-136
Koenen, I.Ž. (2015) Sociologija elita. Beograd: Clio
Rafail, K.A. (2016) Tajna spasenja - više misliti i manje govoriti. Glasnik, Službeni list Srpske pravoslavne crkve, 3
Trandafilović, S., Đorđević, Z., Dragović, N., Andrejić, M. (2016) Sistem zarada i motivacija profesionalnih vojnih lica u funkciji razvoja ljudskih resursa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. u: Zbornik radova sa 19. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 2016, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, strana 652-658
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1806237A
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci