Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 45, br. 3, str. 23-37
Konkurentnost sajmova na osnovu kompozicije raspodela
JKP 'Tržnica', Novi Sad

e-adresaekonomistdoo@sbb.rs
Ključne reči: konkurentnost sajmova; Bolcmanova raspodela; kompozicija funkcija; Dirihleova formula
Sažetak
Optimizacija konkurentnosti predstavlja jedan od osnovnih elemenata savremenog sajamskog marketinga, pri čemu značaj konkurentnosti dobija sve veću težinu. Cilj ovog rada je da se putem analogija marketinških procesa u ekonomiji sa nano-procesima u prirodi pronađe model za optimizaciju konkurentnosti. Korišćena je analogija sa Bolcmanovom statističkom raspodelom čestica po energijama, pri čemu su Bolcmanovi termini čestice i energije zamenjeni terminima 'količina prodate usluge' i 'cena usluge'. Termin 'usluga' i 'cena' treba shvatiti u najopštijem smislu. Zbog analogije sa Bolcmanovom raspodelom, raspodele 'usluga-cena' su eksponencijalnog tipa sa različitim parametrima. Zbog različitosti parametara srednje vrednosti se moraju računati po rezultujućoj raspodeli koja se naziva kompozicija. Na primeru rezultirajuće raspodele za dve eksponencijalne gustine raspodele zaključeno je da srednje vrednosti računate po rezultirajućoj raspodeli rastu kada su parametri bliski jedan drugom. Ovaj zaključak svakako treba proveriti na slučajevima većeg broja raspodela.
Reference
Cap, F.F. (2003) Mathematical Methods in Physics and Engineering with Mathematica. USA: Chapman&Hall/CRC
Chapman, E.A. (1995) Exhibit Marketing. Maidenhead: McGraw-Hill
Hewitt, P.G. (2006) Conceptual Physics. San Francisco, New York, USA: Pearson-Addison Wesley
Hill, T.L. (1956) Statistical Mechanics (Principles and Selected Applications). New York, NY: McGraw-Hill
Pfeffer, J.I., Nir, S. (2000) Modern Physics. London, Singapore: Imperial College Press
Prdić, N. (2010) Sajmovi građevinarstva - Instrument marketing komuniciranja. Subotica, Serbia: University of Novi Sad, master's thesis
Prdić, N. (2012) Efekti nastupa preduzeća na sajmu # The effects of company's exhibition on a fair. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 28, str. 133-143
Prdić, N., Kuzman, B., Barjaktarović, M. (2014) Practical research results of a successful company's appearance at the fair. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 4, str. 903-914
Smirnov, V.I. (1958) Kurs vysšej matematiki. Moskva: Gosizdat, 2 (16th ed.)
Tošić, B. (1978) Statistička fizika. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za fiziku
Vračar, D. (1996) Strategije tržišnog komuniciranja. Belgrade: Privredne vesti Europublic Belgrade
Wilmshurts, J. (1991) The fundamentals and practice of marketing. Butterworth: Heinemann, 2nd ed
Zarić, S. (1999) Čarobni svet sajmova - praktikum za izlagače. Beograd: Grmeč
Zubarev, D.N. (1971) Neravnovesnaja statističeskaja termodinamika. Russia, Moskva: Nauka
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija45-13274
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci