Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 42, br. 1, str. 18-25
Rasprostranjenost arterijske hipertenzije među korisnicama usluga Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici
Institute for emergency medical services, Podgorica, Montenegro

e-adresasladjanavujacic@yahoo.com
Sažetak
Uvod: hipertenzija predstavlja veliki javnozdravstveni problem savremenog doba, kao i jedan od najčešćih razloga posjeta ljekarima. Veliki broj epidemioloških studija ukazalo je na faktore rizika koji dovode do nastanka arterijske hipertenzije i kardiovaskularnih oboljenja, a ovi faktori u najvećem broju slučajeva su kombinacija stila života i biološkog nasleđa. Arterijska hipertenzija značajan je faktor u nastanku komplikacija kao što su cerebrovaskularni događaj, infarkt miokarda i ishemijsko oboljenje srca, zbog čega zahtijeva posebnu pažnju. Cilj: utvrđivanje rasprostranjenosti arterijske hipertenzije u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć među ispitanicama životne dobi između 45 i 65 godina, ispitivanje postojanja faktora rizika za ovo oboljenje, prisustvo drugih hroničnih oboljenja, kao i pridržavanje u upotrebi redovne terapije i medicinskih kontrola. Metodologija: uzorak sačinjavaju osobe ženskog pola starosti između 45 i 65 godina koje se duže od 10 godina liječe od arterijske hipertenzije. Kao instrument korišćen je upitnik koji je obuhvatao pitanja koja se odnose na nivo obrazovanja, upotrebu duvanskih proizvoda i alkoholnih napitaka, upotrebu kuhinjske soli i masne hrane, praktikovanje fizičke rekreacije, izloženost stresu u životnom i radnom okruženju, korišćenje terapije i posjete ljekarima, kao i pitanja koja se odnose na moguće postojanje drugih hroničnih oboljenja. Vrijednosti krvnog pritiska mjerene su u sjedećem položaju nakon 10 minuta odmora. Kao konačna vrijednost krvog pritiska korišćena je srednja vrijednost nakon tri mjerenja na objema rukama. Rezultati: istraživanje je pokazalo da više od polovine ispitanica aktivno koristi duvanske proizvode, veliki procenat konzumira masnu i slanu hranu, skoro polovina ispitanica ne sprovodi fizičku rekreaciju, a više od polovine izložena je stresu u životnom i radnom okruženju. Kod skoro polovine utvrđeno je postojanje još nekog udruženog oboljenja. Većina ispitanica redovno koristi terapiju i podvrgava se ljekarskim kontrolama. Zaključak: istraživanje je pokazalo postojanje faktora rizika koji se mogu jasno povezati sa nastankom arterijske hipertenzije i daljim mogućim komplikacijama, kao i češće postojanje udruženih hroničnih oboljenja kod žena koje aktivno koriste duvanske proizvode. Takođe, ukazalo je na to da ispitanice redovno koriste terapiju i podvrgavaju se ljekarskim kontrolama, ali je neophodno ukazati na značaj nefarmakoloških mjera i stilova života u kontroli ovog oboljenja.
Reference
Agyemang, C., van Valkengoed, I., Koopmans, R., i dr. (2006) Factors associated with hypertension awareness, treatment and control among ethnic groups in Amsterdam, the Netherlands: The SUNSET study. Journal of human hypertension, 20 (11), 874-81 [cited 2016. Feb 02]. Available from: http://www.nature.com/jhh/journal/v20/n11/pdf/1002073a.pdf
Appel, L., Lawrence, J., i dr. (2003) Effects of comprehensive lifestyle modification on blood pressure control: Main results of the PREMIER clinical trial. Journal of the American Medical Association, [cited 2016. Feb 02]. Available from: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1357324
Chen, S., Maruthur, N., Appel, L. (2010) The effect of dietary patterns on estimated coronary heart disease risk: Results from the dietary approaches to stop hypertension (DASH) trial. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 3 (5): 484-9 [cited 2016. Feb 02]. Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20807884
Dika, Ž., Pećin, I., Jelaković, B. (2007) Epidemiology of arterial hypertension in Croatia and worldwide. Medicus, 16 (2): 137-45 [cited 2016. Jan 29]. Available from: http://www.researchgate.net/publication/27215842_epidemiologija_arterijske_hipertenzije_u_Hrvatskoj_i_svijetu
Dika, Ž., Pećin, I., Jelaković, B. (2007) Epidemiologija arterijske hipertenzije u Hrvatskoj i svijetu. Medicus, 16:137-45 [cited 2016. Feb 03]. Available from: http://hrcak.srce.hr/32306
Đurić, J., Vitale, K., Paradinović, S., Jelaković, B. (2011) Salt intake and arterial hypertension in general population. Croation Journal of Food Technology, Biotechnology And Nutrition, 6 (3): 141-147 [cited 2016. Jan 30]. Available from: http://www.researchgate.net/publication/279505289_Unos_kuhinjske_soli_i_arterijski_ tlak_u_opcoj_populaciji
European Society of Hypertension (2016) [cited 2016. Jan 28]. Available from: http://www.eshonline.org/guidelines/arterial-hypertension/arterial-hypertension-guidelines
Grundy, S.M., i dr. (1998) Primary prevention of coronary heart disease: Guidance from framingham a statement for healthcare professionals from the AHA task force on risk reduction. 1876-87 [cited 2016. Feb 02]. Available from: http://circ.ahajournals.org/content/97/18/1876. short
He, F.J., MacGregor, G.A. (2009) A comprehensive review on salt and health and current experience of worldwide salt reduction programmes. Journal of human hypertension, 23(6): 363-84
Oparil, S. (2014) Low sodium intake: Cardiovascular health benefit or risk. New England Journal of Medicine, 371: 677-9 [cited 2016. Jan 30]
Pavletić-Peršić, M., Vuksanović-Mikuličić, S., Rački, S. (2010) Arterial hypertension. Medicina fluminensis, 46 (4): 376-389 [cited Jan 30]. Available from: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=94522
World Action on Salt and Health [cited 2016. Jan 29]. Available from: http://www.worldactiononsalt.com
World Health Organization (2013) A global brief on hypertension. WHO/DCO/WHD/2013.2. April 3, [cited 2016, Feb 01]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79059/1/WHO_DCO_WHD_2013.2_eng.pdf
Writing Group Of The Premier Collaborative Research Group (2003) Effects of comprehensive lifestyle modification on blood pressure control: main results of the premier clinical trial. JAMA, 289(16): 2083
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/tmg1701018V
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.

Povezani članci

Hrana i ishrana (2012)
So - šta studenti Univerziteta u Novom Sadu znaju o nutritivnim izvorima i aktuelnoj preporuci za unos?
Jovičić-Bata Jelena, i dr.

Opšta medicina (2009)
Ishrana i arterijska hipertenzija
Stanković Suzana, i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2010)
Analiza sadržaja soli u obrocima za decu u novosadskim vrtićima
Trajković-Pavlović Ljiljana, i dr.