Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 44, br. 4, str. 147-156
Ugao odvajanja plastice od noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaondrej.ponjican@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
Cilj istraživanja je bilo precizno određivanje ugla odvajanja plastice od noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. Analizom utvrđene su tri oblasti: prethodnog odvajanja, zadržavanja i naknadnog odbacivanja. Kritične tačke ugla a određene su na osnovu relativne normalne reakcije FN/m i relativne sile trenja FT/m u zavisnosti od promene koeficijenta trenja između plastice i noža, i ugla postavljanja krila noža. Na osnovu izvedene analize promene vrednosti ugla a, vrednost ugla postavljanja ne bi trebalo da imaju vrednost veću od ≤ 60°. Analizom ugla odvajanja plastice, dobijeni su izuzetno značajni podaci vezani za određivanje optimalne vrdnosti ugla postavljanja noža, prilikom konstruisanja rotora rotacione sitnilice.
Reference
Asl, J.H., Singh, S. (2009) Optimization and evaluation of rotary tiller blades: Computer solution of mathematical relations. Soil and Tillage Research, 106(1): 1-7
Celik, A., Altikat, S. (2008) Technical Note: Geometrical Analysis of the Effects of Rotary Tiller Blade Path on the Distribution of Soil Slice Size. Applied Engineering in Agriculture, 24(4): 409-413
Marković, D., Mančić, J., Đekić, I. (1994) Kompjutersko projektovanje i optimizacija aktivnih radnih organa za obradu zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, 20 (3): 114-118
Matjašin, Ju.I., Grinčuk, I.M., Egorov, G.M. (1988) Rasčet i proektipovanie potacionnyh mašin. Moskva: Agropromizdat
Oljača, M., Raičević, D. (1999) Mehanizacija u melioracijama zemljišta. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 462
Páltik, J., Findura, P., Polc, M. (2003) Stroje pre rastlinnú výrobu, obrábanie pôdy, sejba. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 1-241
Ponjican, O., Bajkin, A., Dimitrijevic, A., Savin, L., Tomic, M., Simikic, M., Dedovic, N., Zoranovic, M. (2011) The effects of working parameters and tillage quality on rotary tiller specific work requirement. African Journal of Agricultural Reseearch, 6(31): 6513-6524
Ponjičan, O. (2009) Analiza parametara mašine za formiranje mini gredica pri proizvodnji korenastog povrća. Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Ponjičan, O., Bajkin, A., Matić-Kekić, S., Dedović, N. (2011) Influence of the rotary tiller construction on tillage quality and soil degradation. u: Safe food production, 22nd International symposium, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 19-25 June, 2011, Proceedings, 449-451
Ponjičan, O., Radomirović, D., Bajkin, A., Zoranović, M., Ivanišević, M. (2013) Kritična vrednost ugla postavljanja noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 2, str. 113-122
Ponjičan, O. (2014) Definisanje optimalnog režima rada rotacione sitnilice u cilju zaštite životne sredine, ekologije i energetske efikasnosti. u: Ekološki i energetski parametri primene poljoprivredne mehanizacije, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 49-122, http://polj.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2014/10/Ekoloski-i-energetski-parametri-primenepoljoprivredne-mehanizacije-OBJAVLJENO.pdf
Ponjičan, O., Radomirović, D., Bajkin, A., Zoranović, M., Ivanišević, M. (2014) Kritična vrednost ugla postavljanja nožapri suprotnosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 40, br. 2, str. 107-116
Ponjičan, O., Radomirović, D., Bajkin, A., Petrović, D., Radojević, R. (2014) Determination of the critical angle knife setting for rotary tiller. u: Healthy Food Production and Environmental Preservation - The Role of Agriculture, Forestry and Applied Biology, 5th CASEE Conference 2014, May 25-27, 2014, Book of Abstracts, P2.22, p:43
Ponjičan, O., Bajkin, A., Findura, P., Pristavka, M. (2012) Uticaj smera obrtanja rotora rotacione sitnilice na kvalitet obrade zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 317-326
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2015) Optimal profile of rotary tiller knife for conventional rotor rotation direction. u: The Second International Symposium on Agricultural Engineering ISAE, 9th-10th October 2015, Belgrade-Zemun, Serbia, Proceedings, http://www.isae.agrif.bg.ac.rs
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2015) Optimalni profil noža rotacione sitnilice pri suprotnosmernom obrtanju rotora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 41, br. 4, str. 231-238
Radomirović, D., Ponjičan, O., Sedlar, A., Turan, J., Višacki, V. (2016) Uticaj radne brzine rotacione sitnilice na optimalni profil noža pri istosmernom obrtanju rotora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 42, br. 2, str. 73-84
Radomirović, D., Ponjičan, O., Turan, J., Sedlar, A., Višacki, V. (2017) The rotary tiller working speed influence on optimal knife profile in case of reverse rotor rotation direction. u: Agricultural Engineering ISAE-2017, Third International Symposium, 20th-21st October 2017, Belgrade-Zemun, Serbia, Proceedings, http://www.isae.agrif.bg.ac.rs/index_files/ISAE-2017_Proceedings.pdf, pp. I-57-I-68
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2006) Geometrijski pokazatelji rada rotacione sitnilice sa suprotnosmernim obrtanjem radnih organa. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 29-35
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2008) Brzina rezanja i dužina puta rezanja pri istosmernom obrtanju rotacione sitnilice. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 2, str. 34-40
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2009) Promena brzine rezanja i dužine puta rezanja kod suprotnosmernog obrtanja rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 176-184
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2010) Promena debljine plastice pri obradi zemljišta rotacionom sitnilicom s istosmernim obrtanjem rotora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 3, str. 228-238
Radomirović, D.M., Bajkin, A., Zoranović, M. (2005) Kinematička analiza rotacione sitnilice. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 4, str. 131-136
Ros, V., Smith, R.J., Marley, S.J., Erbach, D.C. (1995) Mathematical Modeling and Computer-aided Design of Passive Tillage Tools. Transactions of the ASAE, 38(3): 675-683
Rupaslnqhe, C. P., Jayasuriya, H. P. W. (2013) Energy saving scoop type rotary tiller blade for deep tillage. Proceedings of International Forestry and Environment Symposium, 0(0):
Saimbhi, V.S., Wadhwa, D.S., Grewal, P.S. (2004) Development of a Rotary Tiller Blade using Three-dimensional Computer Graphics. Biosystems Engineering, 89(1): 47-58
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1804147P
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.