Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 39, br. 6, str. 1-5
Zdravstveno stanje školske dece i omladine u Šumadijskom okrugu
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka + Institut za javno zdravlje, Kragujevac
bInstitut za javno zdravlje, Kragujevac
cDom zdravlja, Kragujevac
Ključne reči: školska deca i omladina; morbiditet; mortalitet; Šumadijski okrug
Sažetak
Cilj rada je analiza zdravstvenog stanja školske dece i omladine Šumadijskog okruga radi identifikacije prioritetnih zdravstvenih problema. Kao izvor podataka korišćeni su Izveštaji o oboljenjima, stanjima i povredama službi za zdravstvenu zaštitu školske dece domova zdravlja Šumadijskog okruga, za period 1999-2008. godina. U populaciji školske dece i omladine Šumadijskog okruga stopa obolevanja raste u posmatranom periodu od 2832 na 1000 dece uzrasta 7 do 19 godina u 1999. godini, do 3.048 na 1000 dece 7 do 19 godina u 2008. godini. U strukturi morbiditeta dominiraju bolesti sistema za disanje sa zastupljenošću 52,6% u 2008. godini. U Šumadijskom okrugu, u 1999. godini, stopa mortaliteta školske dece uzrasta od 7 do 14 godina iznosila je 12,7 na 100 000, dok je u 2008. godini bila značajno manja 4,2 na 100 000. Stopa mortaliteta adolescenata uzrasta od 15 do 19 godina takođe pokazuje trend pada sa 82,4 na 100 000 u 1999. godini, na 33 na 100 000 u 2008. godini.
Reference
*** (2008) Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Pomoravskog okruga u 2008. http:www.zzjzcuprija.com/wp-content/uploads
*** (2006) Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2006. godinu. http://www.hzjz.hr/publikacije/hzs_ljetopis/index.htm
Cucić, V., Simić, S., Bjegović, V., Živković, M., Doknić-Stefanović, D. (2000) Socijalna medicina. Beograd: Savremena administracija
Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović-Batut' (2008) Zdravlje stanovnika Srbije. Analitička studija 1997-2007. Beograd
Martinov-Cvejin, M., Grujić, V., Šušnjević, S., Kvrgić, S., Arsić, M., Ač-Nikolić, E. (2007) Zdravlje stanovništva Vojvodine. Medicinski pregled, vol. 60, br. 11-12, str. 559-563
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1006001R
objavljen u SCIndeksu: 08.03.2011.

Povezani članci

Medicinski pregled (2012)
Vanbolnički morbiditet stanovništva šumadijskog okruga
Radovanović Snežana, i dr.

Zdravstvena zaštita (2010)
Karakteristike zdravstvenog stanja odraslog stanovništva na teritoriji Šumadijskog okruga
Pavlović Dobrila, i dr.

Medicinski pregled (2007)
Prioriteti u očuvanju zdravlja građana Novog Sada
Uverić-Radović Mila

prikaži sve [35]