Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 40, br. 2, str. 8-13
Dopunski rad u zdravstvenim ustanovama
aBeograd
bGradski zavod za javno zdravlje, Beograd
Ključne reči: dopunski rad; zdravstveni radnik; zdravstveni saradnik
Sažetak
Izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđaju mogućnost dopunskog rada zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i drugih lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, odnosno u privatnoj praksi. Pošto je osnovni stub zdravstvene zaštite stanovništva primarna zdravstvena zaštita, postojeći zastoji u pružanju usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zaštite mogu da budu delimično i usled nemogućnosti zadovoljavanja usluga iz prve linije zaštite. Mnogo je komplikovanije pitanje ocene opravdanosti i stvarnih potreba za dopunskim radom u bolnici i drugim specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u kojima se ne obezbeđuju sve tražene usluge u redovnom radnom vremenu, već se dobar broj zahteva (pacijenata) stavlja na listu čekanja. Predloge i mišljenja izneta ovom prilikom treba posmatrati kao prilog procesu iznalaženja rešenja 'za zdravstvene usluge koje zdravstvena ustanova pruža za potrebe organizacija obaveznog zdravstvenog osiguranja, a za koje ne može na drukčiji način da obezbedi odgovarajuće zdravstvene radnike'.
Reference
*** (2010) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik Republike Srbije, 88
*** (2008) Pravilnik o načinu, postupku i uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi. Službeni glasnik Republike Srbije, 108
*** (2005) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik Republike Srbije, 107 i 109
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1102008M
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka