Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 57, br. 81, str. 119-138
Novčane obaveze i kriptovalute
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamihajloc@prafak.ni.ac.rs
Ključne reči: novac; bitkoin; sredstvo plaćanja; kriptovalute; elektronski novac; ugovor
Sažetak
Upoređen za zlatom, gotovinom i žiralnim novcem, bitkoin je u radu predstavljen kao sredstvo za razmenu, funkcionalno slično elektronskom novcu. Bitkoin je poznat kao decentralizovana, konvertibilna, deflatorna i nestabilna kriptovaluta bez državne kontrole i zaštite. Jednako je značajna otvorena i globalna Bitkoin računarska mreža za online transakcije, bez suvišnih posrednika, drugačija od tradicionalnih sistema za plaćanje. Polje primene virtuelnih valuta određeno je njihovim neuobičajenim karakteristikama, ali i raznolikim uporedno-pravnim režimom. Najpre kao predmet krivičnih sudova i poreskih organa, kriptovalute i prateći subjekti sada su pojmovi određeni na nivou direktiva EU. Ugovorni odnosi i novčane obaveze poprimaju nove oblike u kripto okruženju pa se otvara pitanje koliko je pozitivno pravo sposobno da apsorbuje do nedavno neostvarive koncepte. Privatnost i sloboda koju kriptovalute donose imaju i svoje naličje, a pravni poredak je najviše na njega fokusiran. Sa druge strane, rizici u pravnom poslu u vezi sa kriptovalutama ostaju nerešeni, iako je subjektima građanskog prava najpre tu potrebna zaštita.
Reference
*** (2006-2018) Zakon o deviznom poslovanju. Sl. glasnik RS, Br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018
*** (2009-2013) Zakon o elektronskoj trgovini. Sl. glasnik RS, Br. 41/2009; 95/2013
*** (2003-2018) Zakon o Narodnoj banci Srbije. Sl. glasnik RS, Br. 72/2003, … 40/2015 - odluka US i 44/2018
*** (2009-2013) Direktiva (EU) 2018/843 E. parlamenta i veća od 30. maja 2018. o izmeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma i o izmeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU. od 30. maja 2018. o izmeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma i o izmeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU
*** (1978/2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, Br. 29/78 … Sl. list SCG, Br. 1/2003
*** (2014/2018) Zakon o platnim uslugama. Sl. glasnik RS, Br. 139/2014; 44/2018
*** (2017) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Sl. glasnik RS, 113
*** (2006) Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Sl. glasnik RS, Br. 47
*** (2011/2016) Zakon o tržištu kapitala. Sl. glasnik RS, Br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016
Backović, D. (2017) Sve što bi trebalo da znate o Bitkoinu. Retrived: 1. 9. 2018, from: https: //startit. rs/sve-sto-bi-trebalo-da-znate-o-bitkoinu/
Bayern, S. (2014) Dynamic common law and technological change: The classification of Bitcoin. Washington and Lee Law Review, Online, 71, 22
European Banking Authority (2014) EBA Opinion on virtual currencies
European Central Bank (2012) Virtual currency schemes
Grinberg, R. (2012) Bitcoin: An innovative alternative digital currency. Hastings Sci. & Tech., Lj, 4, 159
Litwack, S. (2015) Bitcoin: Currency or Fool's Gold: A Comparative Analysis of the Legal Classification of Bitcoin. Temp. Int'l & Comp. Lj, 29, 309
Raskin, M.I. (2015) Realm of the Coin: Bitcoin and Civil Procedure. Fordham J. Corp. & Fin. L., 20, 969
Shcherbak, S. (2014) How should Bitcoin be regulated. Eur. J. Legal Stud., 7, 41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1881119C
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka