Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2018, vol. 28, br. 28, str. 85-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint28-19622

Creative Commons License 4.0
Ispitivanja električnih i magnetskih polja u životnoj sredini u okolini transformatorske stanice 400/110 kV
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: maja.grbic@ieent.org

Projekat

Inteligentne energetske mreže (MPNTR - 42009)

Sažetak

Rad se bavi aktuelnom problematikom izloženosti ljudi električnim i magnetskim poljima. Na primeru transformatorske stanice 400/110 kV dat je detaljan prikaz ispitivanja električnih i magnetskih polja industrijske učestanosti. Dobijeni rezultati su analizirani i upoređeni sa referentnim graničnim nivoima propisanim nacionalnom regulativom iz oblasti zaštite stanovništva od nejonizujućeg zračenja.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/09 od 15.05.2009.godine.
Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/09 od 16.12.2009. godine.
Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja, Službeni glasnik Republike Srbije,br. 104/09 od 16.12.2009.godine.
SRPS EN 61786-1: 'Merenje jednosmernih magnetskih, naizmeničnih magnetskih i naizmeničnih električnih polja u opsegu od 1Hz do 100kHz u pogledu izloženosti ljudi - Deo 1: Zahtevi za merne instrumente', 2014. godina.
IEC 61786-2: 'Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 2: Basic standard for measurements', 2014.
SRPS EN 62110: 'Nivoi električnih i magnetskih polja koja stvaraju sistemi za napajanje naizmeničnom strujom -Postupci merenja u pogledu opšte izloženosti', 2011. godina.
SRPS EN 50413: 'Osnovni standard za procedure merenja i izračunavanja izlaganja ljudi električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima(od0Hz do300GHz)', 2010. godine
Izveštaj Elektrotehničkog instituta 'Nikola Tesla' br. 315425-L: 'Ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja niskih frekvencija u okolini TS 400/110kV Beograd 20', 2015. godina.
TU DV 04: 'Dozvoljene struje faznih provodnika na dalekovodima JP EMSˮ, JP Elektromreža Srbije, Beograd, 29.04.2011.