Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:8
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2018, vol. 28, br. 28, str. 109-134
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint28-19532

Creative Commons License 4.0
Indeksiranje planskih investicija u EES
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd
bJP 'Elektroprivreda Srbije', Beograd

e-adresa: miroslav.stankovic@ieent.org, saminic@ieent.org, i

Sažetak

Studije planiranja razvoja EES, kao rezultat daju skup rešenja (investicija) koje je potrebno realizovati u nekom vremenskom periodu i za koje je neophodno izdvojiti određena sredstva, a u cilju funkcionisanja sistema u tehnički dozvoljenim granicama. Predložene investicije neophodno je rangirati (indeksirati) u svakoj etapi planskog perioda, kako bi se izdvojile najprioritetnije. U toku planiranja formirane su četiri grupe investicija, kojima je etapno određen prioritet realizacije. U okviru svake grupe investicija potrebno je proračunati jedinstven indeks (ponder) na osnovu koje će se investicije rangirati. Za izračunavanje indeksa (pondera) u okviru svake grupe investicija formirana je metodologija. Konačan rezultat primenjene metodologije jesu podskupovi investicija svake etape perspektivnog perioda, formirani na osnovu ranga prioriteta.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', 'Studija perspektivnog razvoja DEES na području ogranaka Čačak, Jagodina i Aranđelovac', 2017.
EPS Distribucija d.o.o. Beograd, 'Pravila o radu distributivnog sistema', 2017.
EPS - direkcija zadistribuciju električne energije, 'Tehničke preporuke br 14-a', 2001.
Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', 'Studija razvoja distributivne mreže na teritoriji ogranka Užice', 2015.
Elektrotehnički insitut 'Nikola Tesla' i Siemens d.o.o. Belgrade, ’Study of distribution network development in the area of Meram’, 2017.
Netico solutions d.o.o. Niš, Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet u Nišu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', 'Studija opravdanosti i izvodljivosti sanacije i modenizacije kritičnih tačaka', 2017.
Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Formiranje metodologije za analizu i smanjenje rizika eksploatacije 110 kV energetskih transformatora u distributivnoj mreži, 2017.