Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Estimacija ugla snage sinhronog generatora
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet + Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
cJP EPS, Beograd

e-adresaslavko.veinovic@ieent.org
Ključne reči: estimacija; sinhroni generator; ugao snage; sinhrono semplovanje; digitalna Furijeova transformacija
Sažetak
Metoda estimacija ugla snage sinhrone mašine generatora sa cilindričnim rotorom za potrebe implementacije limitera po uglu snage u okviru pobudnog sistema je prikazana u ovom radu. Da bi se izračunao ugao snage potrebno je poznavati vrednost jednog međufaznog napona, vrednost jedne fazne struje kao i vrednost sinhrone reaktanse u q osi u određenim trenucima. Pomenute električne veličine su dobijene metodom sinhronog semplovanja i digitalnom Furijeovom transformacijom. Za tačnost algoritma od presudnog značaja je detekcija prolaska kroz nulu jedne faze statorskog napona i iz toga određene učestanosti osnovnog harmonika. Prednost pomenutog algoritma je neosetljivost na prisustvo viših harmonika i potreba za samo dva merna kanala u odnosu na metode koje se baziraju na proračunu u dq ili ab koordinatnom sistemu. Međutim algoritam je osetljiv na faznu nesimetriju struja i ponuđeno je rešenje kojim se prevazilazi ovaj nedostatak.
Reference
*** (2016) IEEE recommended practice for excitation system models for power system stability studies. u: IEEE Std 421.5-2016 (Revision of IEEE Std 421.5-2005), 1-207, 26 Aug
*** (2006) IEEE guide for AC generator protection. u: IEEE Std C37.102-2006 (Revison of IEEE Std C37.102-1995), pp.1-177
Đurić, M., Terzija, V., Radojević, Z., Đurišić, Ž., Stojanović, Z., Zubić, S., Bajić, V. (2012) Algoritmi za digitalne relejne zaštite. Beograd: ETA
Fortescue, C.L. (1918) Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, 37, no. 2, 1027-1140
Kundur, P., Balu, N.J., Lauby, M.G. (1994) Power system stability and control. New York: McGraw-Hill, Vol. 7
Yan, X., Su, X. (2009) Linear regression analysis: Theory and computing. World Scientific
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zeint30-29158
primljen: 30.10.2020.
prihvaćen: 23.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2020.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0