Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Proračun podešenja zaštitnih funkcija novih elemenata 500 kV prenosnog sistema
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Srbija

e-adresanikola.sucevic@ieent.org
Ključne reči: prenosni sistem; podešenje zaštitnih funkcija; softverske simulacije
Sažetak
U ovom radu prikazan je proračun podešenja zaštitnih funkcija elemenata prenosnog sistema. Analizirani prenosni sistem čine elementi 500 kV i 230 kV naponskog nivoa. Dat je proračun podešenja pojedinih zaštitnih funkcija 500 kV reaktora, 500/230 kV/kV auto-transformatora i 500 kV dalekovoda. Modelovanje mreže i analize vršene su u softverskom paketu DlgSILENT PowerFactory.
Reference
*** Transformer differential protection: 7UT6, SIPROTEC 4 7UT6 differential protection relay for transformers, generators, motors and busbars. u: Catalogue SIP, Siemens, Edition No. 7
*** (2008) SIPROTEC numerical protection relays: Protection systems. u: Catalogue SIP, Siemens
*** (2012) Protection, monitoring and control of shunt reactors. Final Draft, August; CIGRE WG B5.37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint32-41337
primljen: 23.11.2022.
prihvaćen: 23.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka