Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Ispitivanje specifične toplotne otpornosti i vlažnosti kablovske posteljice u laboratorijskim uslovima
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Srbija

e-adresaninoslav.simic@ieent.org
Ključne reči: energetski kabl; specifiĉna toplotna otpornost zemljišta; isušivanje zemljišta; temperatura; kablovska posteljica
Sažetak
U ovom radu su najpre ukratko predstavljeni primeri promene maksimalne dozvoljene struje za jedan kabl u zavisnosti od vrednosti specifične toplotne otpornosti zemljišta rz. Istaknuta je projektantska praksa da se za proračun trajno dozvoljenog strujnog opterećenja kabla usvaja konstantna vrednost rz. Potom su za dva slučaja, uzorka neporemećenog zemljišta sa kablovske trase i uzorka posebno pripremljene kablovske posteljice, primenom metode iglaste sonde u laboratoriji dobijene vrednosti rz. Ukazano je na razlike u izmerenim vrednostima specifične toplotne otpornosti i vlažnosti uzorka prilikom ispitivanja uzorka isušivanjem u termokomori i isušivanjem na temperaturi ambijenta. Za isušivanje u termokomori su, na osnovu iskustava za kabl sa izolacijom od umreženog polietilena, odabrane temperature u opsegu od 60°C do 90°C, dok je u drugom slučaju temperatura oko 20°C u dužem vremenskom periodu. Dobijeni rezultati su analizirani i prikazani tabelarno i grafički. Na kraju rada izračunata je vrednost vlažnosti uzorkovane kablovske posteljice, koja odgovara vrednosti rz od 1 (K m/W) i dat je predlog sastava odgovarajuće posteljice koja omogućava projektovanu vrednost trajnog dozvoljenog strujnog opterećenja kabla.
Reference
*** (2012) Osnovni tehnički zahtevi za izbor i montažu energetskih kablova i kablovskih pribora u elektrodistributivnim mrežama 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV, 110 kV. JP EPS -Direkcija za distribuciju, Tehniĉka preporuka broj 3; V izdanje
*** (1994) Standard power cable ampacity tables. New York: IEEE, IEEE standard 835-1994
*** (2015) Electric cables: Calculation of the current rating: Part 2-1: Thermal resistance: Calculation of thermal resistance. IEC 60287-2-1
*** (2015) Sistem za merenje i monitoring temperature plašta 110kV kablova. Elektrotehniĉki institut Nikola Tesla, Studija 351109
*** (2017) IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials. IEEE Std 442™ (Revision of IEEE Std 442-1981)
Neher, J.H., McGrath, M.H. (1957) The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. AIEE Transactions, (3)752-772
Oh, H. (2014) Thermal resistivity dry-out curves for thirteen sandy soils. Madison: University of Wisconsin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint32-41463
primljen: 29.11.2022.
prihvaćen: 05.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka