Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Analiza mogućnosti postojanja paralelnog rezonantnog kola u RHE Bajina Bašta
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Srbija

e-adresamilica.dilparic@ieent.org
Ključne reči: statički frekventni pretvarač; SFP; viši harmonici; rezonantno kolo; reverzibilna hidroelektrana; pumpe; Bajina Bašta; simulacioni model; DIgSILENT PowerFactory
Sažetak
Pokretanje reverzibilnih agregata u režimu pumpi u RHE Bajina Bašta se vrši preko statičkog frekventnog pretvarača (SFP). To je rezultiralo povećanjem nivoa viših harmonika u okviru RHE. Međutim, nije bilo poznato da li rad ovog SFP-a može ugroziti rad potrošača koji se napajaju iz pomenute RHE preko distributivnog transformatora. U tu svrhu, bilo je potrebno proveriti mogućnosti postojanja paralelnog rezonantnog kola, kako u samoj RHE, tako i u delu distributivne mreže koji je bio od interesa. Analize su izvršene u formiranom linearnom simulacionom modelu u softverskom paketu DIgSILENT PowerFactory. Simulacioni model je formiran tako da odgovara stanju minimalnog opterećenja distributivnog područja koje se napaja iz TS Metaljka. Takođe analizirano je nekoliko uklopnih stanja u TS Đurići (odakle se napajaju pumpe u filterskom postrojenju). Rezultati pokazuju postojanje paralelne rezonance u okolini 13. harmonika na nivou 10 kV sabirnica u TS Metaljka, dok na sabirnicama prema prenosnom sistemu nije identifikovano postojanje rezonance, što je u skladu sa merenjima.
Reference
*** (2016) DIgSILENT PowerFactory Training prepare for Harmonic Seminar. june
*** (2020) Proračunate vrednosti struja kratkog spoja za aktuelno i perspektivno stanje mreže za RP 220 kV u RHE 'Bajina Bašta' i RHE 'Bajina Bašta'. JP EMS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint32-41656
primljen: 08.12.2022.
prihvaćen: 23.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka