Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 35, br. 7-9, str. 15-28
Pravna zaštita voda u Republici Srbiji
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresasmarkovicw@gmail.com, stefan.ditrih@pravni-fakulte
Sažetak
Stalni rast čovečanstva i tehnološki razvoj, imaju za posledicu sve veću potrošnju vode, te zbog njene neravnomerne distribucije, više od milijardu ljudi na svetu nema pristup vodi, kao osnovnom resursu za dostojanstveni život ili do nje, veoma teško dolazi. Sigurnost snabdevanja vodom, direktno zavisi od uspešnosti zaštite od zagađivanja. Zagađivanje vode, jedan je od najvećih problema biosfere, sa velikim posledicama za živi svet i čoveka, usled čijeg delovanja, nastaju promene u njenom fizičko-hemijskom biološkom sastavu. U tom smislu, stanje voda u Republici Srbiji iziskuje napore, radi unapređenja i poboljšanja sistema zaštite ovog značajnog prirodnog resursa, s obzirom na to da je sve prisutniji problem zagađenja površinskih i podzemnih voda. U Republici Srbiji je oblast voda uređena kroz nekoliko zakona, kao i skupom pravilnika i uredbi, od kojih je najvažniji Zakon o vodama. Cilj rada je da se izvrši analiza pravne zaštite voda u Republici Srbiji, kroz utvrđivanje mera i zadataka zaštite, kao i mogućnosti korišćenja prirode te zaštite.
Reference
*** (2010) Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda. Sl. glasnik RS, br. 96
*** (2017) Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine. Sl. glasnik RS, br. 3
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2010-2016) Zakon o vodama. Sl. glasnik RS, br. 30/10, 93/12 i 101/16
*** (2004-2018) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl. glasnik RS, br. 13504, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16 i 76/18
*** (2008) Zakon odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Sl. glasnik RS, br. 97
*** (2000) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal L, 327, 22/12 P. 0001 - 0073
*** (2007) Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks. Official Journal of the European Union L, 28, 6/11 P. 27-3
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr. 107/05 - ispr. 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16
Bogdanović, S., Marjanović, P., Filipović, M. (1993) Životna sredina, institucionalni okviri i nove tendencije u politici zaštite. Beograd: Savezno ministarstvo za životnu sredinu i Ekonomski institut
Cvetić, R. (2013) Zaštita životne sredine - pomeranje težišta ka zaštitnom objektu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 117-129
Čavoški, A. (2007) Osnovi ekološkog prava Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet
Đukić, V.N. (2016) Upravljanje vodama u Republici Srpskoj u funkciji održivog razvoja. Tehnika, vol. 71, br. 4, str. 627-635
Jovanović, M. (2016) Environmental protection in food industry with special emphasis on water protection. Pravo - teorija i praksa, vol. 33, br. 4-6, str. 32-47
Kljajić, N., Popović, V., Grujić, B. (2016) Zaštita od štetnog dejstva voda u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 2, str. 585-600
Marinović, D.D., Dimitrijević, Z.M., Stojanović, M.T., Nikolić, S.B. (2016) Prečišćavanje otpadnih voda grada Kraljeva. Tehnika, vol. 71, br. 6, str. 926-933
Marković, S., Milošević, O., Vukajlović, Đ. (2018) Krivičnopravna odgovornost pravnih lica za ekološka krivična dela. Ecologica, 25 (91), str. 670-675
Mijović, D., Rakić, D., Ajranović, D. (2015) Zaštita vodnog nasleđa - doprinos modelu održivog korišćenja vodnih resursa u Srbiji. Zaštita prirode, vol. 65, br. 2, str. 41-46
Prokopović, B., Prokopović, T., Prokopović, K. (2017) Voda kao resurs održivog razvoja. Ecologica, 24 (86), str. 365-369
Salma, J. (2011) Pravni instrumenti upravljanja kvalitativnim stanjem voda. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 69-83
Simić, S., Simić, V. (2012) Ekologija kopnenih voda (hidrobiologija I). Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Spalević, Ž. (2011) Krivična odgovornost pravnih lica. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 7-9, str. 71-81
Stojanović, Z., Etinski, R., Salma, J., Đurđev, D. (1991) Pravna zaštita životne sredine. Beograd: Naučna knjiga
Vig, Z., Gajinov, T. (2011) Stanje i perspektive ekološkopravne regulative u Srbiji. Novi Sad: Fakultet za evropske pravno-političke studije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ptp1809015M
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Strani pravni život (2012)
Krivično-pravna reakcija na zlostavljanje životinja u Kraljevini Švedskoj
Batrićević Ana

Zb Pravnog fak Niš (2014)
Održivi razvoj i ekološka šteta
Cvetić Radenka

Zb Pravnog fak Niš (2018)
Pravo svojine i zaštita životne sredine
Vučković Milica

prikaži sve [17]