Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 67, br. 1-2, str. 83-100
Decenija potpunog ciljanja inflacije u Srbiji
National Bank of Serbia
Sažetak
Cilj rada je da se opišu osnovni postulati režima ciljanja inflacije u Srbiji, i razjasne odgovori politike u domaćim i globalnim uslovima u kojima se režim sprovodi. Ukazuje se i na debate koje se vode o ciljanju inflacije kao teorijskom konceptu, i o njegovoj 'nadogradnji' koja je proistekla iz prakse. Fokus rada je na ocenama dometa ovog režima tokom decenije punog ciljanja inflacije u Srbiji. Srbija može da posluži kao dobar primer za dobijanje odgovora na pitanja nosilaca ekonomske politike za male i otvorene ekonomije sa nasleđenim problemom evroizacije, koja je smanjila spoljnu i unutrašnju neravnotežu, stabilizovala cene i devizno tržište, održala zdravim svoj finansijski sistem i unapredila izglede rasta. Pravovremenost u reagovanju, doslednost u pristupu, spremnost i otvorenost za korišćenje svih raspoloživih instrumenata, uz punu koordinaciju sa drugim politikama, ključni su elementi na kojima je Narodna banka Srbije bazirala i 'u hodu nadograđivala' režim ciljanja inflacije, posebno u drugom periodu njegove primene. Danas govorimo o Srbiji sa niskom inflacijom, usidrenim inflacionim očekivanjima i kredibilnom monetarnom politikom. Ocenjujući adekvatnost režima za našu ekonomiju, a sudeći na osnovu rezultata koji se mere cenovnom i finansijskom stabilnošću, može se zaključiti da režim ciljanja inflacije za Srbiju nema alternativu. Preko svih ključnih kanala transmisije, monetarna politika bitno je doprinosila povoljnijim uslovima za poslovanje i investiranje, i za ekonomski rast na održivim osnovama. U ukupnom kontekstu režim ciljanja inflacije bio je važan i neraskidiv elemenat ukupne ekonomske politike, koja je stvorila osnove za bolje izglede srpske ekonomije.
Reference
Bernanke, B. (2011) The effects of the Great Recession on central bank doctrine and practice. u: Keynote address at the Federal Reserve Bank of Boston 56th Economic Conference Long term effects of the Great Recession, October 18-19, Boston
Blanchard, O., Dell'Ariccia, G., Mauro, P. (2013) Rethinking Macro Policy II: Getting Granular. International Monetary Fund
Blinder, A., Ehrmann, M., de Haan, J., Jansen, D. (2016) Necessity as the Mother of Invention: Monetary Policy after the Crisis. De Nederlandsche Bank, October
Brunnermeier, M., Sannikov, Y. (2014) Monetary analysis: Price and financial stability. u: Constancio V. [ur.] Monetary policy in the new regulatory environment, ECB Forum on central banking: Monetary policy in a changing financial landscape, Penha Longa, Sintra, Portugal
Mohanty, M. (2013) Market volatility and foreign exchange intervention in EMEs: What has changed?: An overview. u: BIS papers No. 73
Ostry, J., Ghosh, A., Chamon, M. (2012) Two Targets, Two Instruments: Monetary and Exchange Rate Policies in Emerging Market Economies. Staff Discussion Notes, 12(01): 1
Tabaković, J., Ivković, A. (2018) Monetarna politika - nema konačnih pobeda. Beograd: HERAedu
Tabaković, J. (2017) Central bank policy after the crisis: Example of Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 65, br. 1-2, str. 83-102
Tabaković, J. (2017) Targetiranje inflacije u Srbiji - prošlost nas uči, budućnost obavezuje. Bankarstvo, vol. 46, br. 1, str. 12-35
Woodford, M. (2012) Inflation Targeting and Financial Stability. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoPre1808083T
objavljen u SCIndeksu: 21.03.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka