Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 47, str. 199-206
Fukoov koncept odnosa između znanja i moći
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresadrsrdjans@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Svoju koncepciju postmodernizma i ključnih koncepata znanja i moći Fuko je razvio na osnovu svoje kritike modernizma/prosvetiteljstva. Koncept odnosa između moći i znanja tumači antibejkonski: dok je za Bejkona znanje bilo moć radi ovladavanja prirodom, za Fukoa su ove kategorije kompatibilne jer "moć kreira oblike znanja". Fuko odbija jednačinu odnosa između razuma, emancipacije i progresa. Moderni oblici moći i znanja vezani su za novi oblik dominacije. Umesto istine kao objektivne kategorije, Fuko povezuje znanje i moć ukorenjene u specifičnim institucijama (bolnice, zatvori, škole). Moć se sprovodi kroz nadzor i kažnjavanje. Fukoova koncepcija postmodernizma je podložna kritici, gde se posebno istakao Habermas. Postmodernizam je projekat koji odbija sebe, razum i konsenzus. Kritikuje postmoderniste jer se zalažu za diskontinuitet, pa, stoga, modernizam ne treba napustiti već upotpuniti.
Reference
Foucault, M. (1975) Surveiller et punit. Naissance de la prison. Paris: Gallimard
Foucault, M. (1984) The Foucault reader. London: Penguin
Foucault, M. (1982) The subject and power. Critical Inquiry, 8(4): 777-795, The University of Chicago Press
Kalanj, R. (1993) Mišel Fuko i problemi moći. Revija za sociologiju, Zagreb, Vol. 24, No 1-2, 77-85
Kisse, F. (2015) French Theory - Fuko, Derida, Delez & Co i preobražaj intelektualnog života u SAD. Paris: Carpos Supplementa Alolographica
Lyotard, J. (1983) The postmodern condition: A report on knowledge. Minneapolis: Univeristy of Minnesota Press, transl. by Geoff Bennington and Brian Missuri
Niall, L. (2016) Dictionary of postmodernism. Oxford-Malden: Wiley Blackwell
Slović, S. (2014) Fukujamin koncept države, društva i međunarodnih odnosa. Srpska politička misao, br. 3, vol. 46, 331-346, Institut za političke studije
Slović, S.Ž. (2017) Vestfalski mir - vododelnica nove uloge države u međunarodnim odnosima. Baština, br. 43, str. 209-219
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1947199S
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka