Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 43, br. 1, str. 15-23
Srbija na međunarodnom tržištu alkoholnih pića
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadjormi@agrif.bg.ac.rs, stev@agrif.bg.ac.rs, vlazic@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)

Ključne reči: alkoholna pića; vino; pivo; destilovana alkoholna pića; tržište; promet; izvoz; uvoz; bilans
Sažetak
U radu je data komparativna analiza važnijih pokazatelja svetskog i domaćeg tržišta alkoholnih pića. Naime, za poslednjih 21 godinu, po posmatranim podperiodima, metodom komparativne analize izučene su kvantitativne i strukturne razlike u proizvodnji i prometu analizirane grupe proizvoda, kako na nivou sveta tako i na nivou kontinenata i pojedinih zemalja. Definisani su vodeći proizvođači, odnosno tokovi međunarodnog prometa i vodeći izvoznici i uvoznici vina, piva i destilovanih alkoholnih pića, s posebnim osvrtom na mesto i značaj Srbije, odnosno njenu poziciju na svetskom tržištu svih ovih proizvoda. Shodno prethodnom i značaju analizirane grupe proizvoda za domaće tržište, odnosno agroindustriju i privredu u celini, u radu su pojedinačno izučeni bilansi, struktura, dinamika i regionalna usmerenost domaće spoljnotrgovinske razmene vina, piva i destilovanih alkoholnih pića. Osim toga, ukazano je i na potrebe, odnosno mogućnosti, mere i pravce daljeg razvoja domaće proizvodnje i izvoza predmetnih proizvoda.
Reference
Alexsandratos, N. (1995) World agriculture towards 2010. FAO
Bjelić, P. (2008) Međunarodna trgovina [teorija, poslovanje, politika]. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Đorović, M.T., Milanović, M., Simić, J., Lazić, V.M. (2005) Specifični aspekti istraživanja tržišta hrane. Marketing, vol. 36, br. 2, str. 73-80
Đorović, M.T., Milanović, M.R., Stevanović, S.V. (2009) Komparativna tržišna analiza svetske proizvodnje i međunarodnog prometa voća. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 1, str. 13-29
Đorović, M.T., Tomin, A.M. (2010) Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Leskošek-Čukalović, I. (2002) Tehnologija piva - I deo, Slad i nesladovane sirovine. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Milanović, M.R. (2009) Ekonomija prirodnih resursa. Beograd: Megatrend univerzitet
Milanović, M.R., Đorović, M.T. (2011) Tržište poljoprivrednih proizvoda u Srbiji pre i posle tranzicije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Milosavljević, M. (2002) Proces globalizacije svetske privrede. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Nikićević, N., Tešević, V. (2009) Jaka alkoholna pića - analitika i praksa. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Stevanović, S. (2009) Razvoj tržišne proizvodnje u poljoprivredi Republike Srbije. Beograd: DAES - Društvo agrarnih ekonomista Srbije, monografija
Ševarlić, M., Tomić, D. (2010) Agrarna i ruralna politika u Srbiji tematski zbornik. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Veličković, M. (2006) Voćarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Vlahović, B. (2010) Tržište agroindustrijskih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Vlahović, B., Tomić, D., Puškarić, A. (2011) Promene na tržištu vina u zemljama CEFTA grupacije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 609-620
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt1201015D
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2012.

Povezani članci

Marketing (2011)
Srbija na međunarodnom tržištu mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune
Đorović Milutin, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2010)
Srbija na međunarodnom tržištu mesa
Đorović Milutin T., i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2011)
Tendencije svetske proizvodnje i prometa mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune
Đorović Milutin T., i dr.

prikaži sve [52]