Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 1, str. 137-159
Restrukturiranje kao mjera oporavka dužnika u pravu Republike Srpske
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresazoran.vasiljevic@pf.unibl.org
Ključne reči: dužnik; povjerioci; insolventnost; reorganizacija; sudsko restrukturiranje; vansudsko restrukturiranje
Sažetak
Autor se u radu bavi analizom restrukturiranja kao mjere oporavka dužnika u pravu Republike Srpske, uz prikaz uporednopravnih rješenja. Ukazuje se da se radi o jednoj od mjera koje predstavljaju alternativu stečajnom postupku i prestanku privrednog subjekta, uz poznatiju, i duže vremena zastupljenu u zakonodavstvu, mjeru reorganizacije stečajnog dužnika na osnovu stečajnog plana. Konstatuje se da je u pravu Republike Srpske prvi put uveden postupak restrukturiranja Zakonom o stečaju iz 2016. godine, ali kao hibridna varijanta, koja podrazumijeva vođenje sudskog postupka i na koju se u značajnoj mjeri primjenjuju zakonske odredbe koje se odnose i na sam stečajni postupak. Čisto restrukturiranje, kao oblik vansudskog sporazumijevanja između dužnika i povjerilaca, još uvijek nije ugledalo svjetlo dana u legislativi Republike Srpske, ali je sačinjen nacrt posebnog zakona koji bi regulisao ovu materiju, čije se usvajanje može uskoro očekivati. U svakom slučaju, može se konstatovati da se generalno radi o institutu koji je fleksibilniji od postupka reorganizacije, te koji uz veću uštedu i vremena i novca može dovesti do istog cilja, a to je oživljavanje dužnika. Ovome naročito doprinosi blagovremeno preduzimanje mjera oporavka, prije nastupanja stečajnog razloga. Doprinos instituta restrukturiranja, bilo sudskog ili vansudskog, je nesumnjivo velik za sve učesnike ovog procesa, kao i privredu i društvo u celini.
Reference
Bork, R. (2018) Debt restructuring in Germany. European Company and Financial Law Review, Nr. 3
Jovanović, Z.M., Čolović, V. (2007) Stečajno pravo. Beograd
Kozar, V. (2012) Pravne posledice sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava. Pravo i privreda, vol. 49, br. 4-6, str. 236-250
Mangano, R. (2018) Path dependence and paradox in harmonizing out-of-court procedures across Europe: The evidence from Italy. European Company and Financial Law Review, Nr. 3
Marković-Bajalović, D. (2016) Novi Zakon o stečaju Republike Srpske - restrukturiranje pre stečaja - zakonodavna inovacija ili iluzija?. Pravna riječ, br. 47
Paterson, S. (2018) Reflections on English law schemes of arrangement in distress and proposals for reform. European Company and Financial Law Review, Nr. 3
Payne, J. (2018) Debt restructuring in the UK. European Company and Financial Law Review, Nr. 3
Radović, V. (2018) Stečajno pravo - knjiga druga. Beograd
Ristić, D., Minić, M. (2016) Restrukturiranje u predstečajnom postupku. Pravna riječ, br. 47
Seng, W.M. (2018) The Singapore story of injecting US Chapter 11 into the Commonwealth scheme. European Company and Financial Law Review, Nr. 3
Spasić, S. (2008) Oblici reorganizacije stečajnog dužnika u stečajnom zakonodavstvu Republike Srbije. u: Milijević Nedeljko [ur.] Aktuelna pitanja stečajnog prava, Banja Luka
Teichmann, C. (2016) Corporate Restructuring under the EMCA. European Company and Financial Law Review, Nr. 2
Tirado, I. (2018) Scheming against the schemes: A new framework to deal with business financial distress in Spain. European Company and Financial Law Review, Nr. 3
Todorović, I. (2016) Sprovođenje stečaja putem reorganizacije. Beograd
Varottil, U. (2018) The scheme of arrangement as a debt restructuring tool in India: Problems and prospects. European Company and Financial Law Review, Nr. 3
Velimirović, M. (2004) Stečajno pravo. Novi Sad
Vrhovšek, M. (2012) Načela sporazumnog finansijskog restrukturiranja. Pravni život, br. 11
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2001137V
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2020.