Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 1, str. 184-205
Uloga sudskih veštaka u pravosudnom sistemu Srbije
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd

e-adresagordanamrdak@gmail.com
Ključne reči: veštačenje; sudski veštak; pravosudni sistem; normativna regulativa veštačenja
Sažetak
Članak se bavi ulogom i značajem sudskih veštaka u pravosudnom sistemu Srbije, imajući u vidu činjenicu da su nalazi i mišljenja sudskih veštaka postali ključni faktor u procesu donošenja sudskih odluka. Naime, angažovanje sudskih veštaka je uobičajena praksa u našem pravosudnom sistemu, međutim, propisi kojima je uređena ova struka nedovoljno su jasni i/ili je njihova primena u praksi nekonzistentna, što u krajnjoj instanci negativno utiče na efikasnost pravosuđa u našoj zemlji. Iz tog razloga, unapređenje pravnog okvira koji uređuje rad sudskih veštaka i delotvornija primena propisa u praksi svakako bi doprinela unapređenju efikasnosti i kvaliteta veštačenja, a samim tim i efikasnosti pravosuđa u našoj zemlji. Dobra normativna regulativa, uz ostale uslove, je garancija profesionalnog i efikasnog rada sudskih veštaka u sudskom postupku, a time i garancija njegove zakonitosti kao celine.
Reference
*** Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za Poglavlje 23. https://www.mpravde.gov.rs/tekst/2963/akcioni-plan-za-sprovodjenje-strategije.php, 24. 2. 2020
*** Javni poziv za imenovanje sudskih veštaka. https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/4906/javni-poziv-za-imenovanje-sudskih-vestaka.php, 24. 2. 2020
*** Nacionalna strategija reforme pravosuđa za Poglavlje 23. https://www.mpravde.gov.rs/files/Nacionalna-Strategija-reforme-pravosudja-za-period-2013.-2018.-godine.pdf, 24. 2. 2020
Jakšić, A. (2009) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Lalović, M. (2018) Uloga veštaka u krivičnom postupku i ekonomsko finansijskom veštačenju kod izbegavanja plaćanja poreskih obaveza. Časopis udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, 2
Obradović, D. (2010) Veštaci i veštačenje u srpskom procesnom zakonodavstvu sa kratkim osvrtom na odredbe o DNK veštačenju. Pravni informator, 5
Šarkić, N., Nikolić, M. (2014) Veštačenje - građansko-pravni aspekt. Beograd: Glosarijum