Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 4, str. 171-189
Osvrt na povrede konkurencije u japanskom pravu
Komisija za zaštitu konkurencije, Stručna služba

e-adresavuklekovic@hotmail.com
Ključne reči: japansko pravo konkurencije; Japanska komisija za fer trgovinu; povrede konkurencije; postupak utvrđivanja povreda konkurencije; pokajnički program
Sažetak
U ovom radu autor se osvrće na povrede konkurencije prema japanskom Antimonopolskom zakonu. U prvom delu rada se daje objašnjenje zakonskih definicija povreda konkurencije, i to: privatnog monopola, neopravdanog ograničenja trgovine i nepoštene trgovačke prakse. Zatim se u drugom delu rada akcenat stavlja na proceduralni tok utvrđivanja povreda konkurencije i ulogu koju u tom procesu ima Japanska komisija za fer trgovinu. Na kraju se ističe značaj pokajničkog programa, kao jednog od najdelotvornijih sredstava na osnovu koga se sprečavaju antikompetitivna ponašanja učesnika na tržištu. Tokom celog rada, autor ukazuje na postojanje razlika između zakonskih rešenja u Japanu i Evropskoj uniji. Inspiracija za pisanje ovakve teme je autorova želja da sopstvena iskustva i znanja, stečena tokom tronedeljne studijske posete u Japanu u neposrednom radu sa zaposlenima iz Japanske komisije za fer trgovinu (eng. Japan Fair Trade Commission) i profesorima iz oblasti prava konkurencije, pretoči u rad kojim će stručnoj javnosti u Republici Srbiji približiti japansko pravo konkurencije. Prilikom pisanja rada, autor je koristio izvore sa zvaničnog sajta Japanske komisije za fer trgovinu, kao i ostale relevantne članke koji se nalaze na internetu.
Reference
*** (2012) Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union (Ugovor o funkcionisanju EU). OJ C, 326, 26. 10
*** (2002) Involment Prevention Act (Zakon o sprečavanju učešća). https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/aepibr.html, 2. 3. 2020, čl. 3-5
*** Designation of Unfair Trade Practices (Smernice o nepoštenim trgovačkim praksama). https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/unfairtradepractices_files/unfairtradepractices.pdf, 2. 3. 2020
*** (2005) Rules on Reporting and Submission of Materials Regarding Immunity from or Reduction of Surcharges (Pravilnik o podnošenju prijava i dostavljanju materijala u vezi sa imunitetom ili smanjenjem naknada). https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/antimonopoly_rules_files/immunity.pdf, 28. 2. 2020
*** (1947) The Antimonopoly Act (Japanski antimonopolski zakon). čl. 2 st. 1, 5 i 6, čl. 7-1 st. 1, 2, 4 i 5, čl. 7-2 st. 1, 10, 11 i 12, čl. 9 tač. 5 i 6, čl. 20-2-6, čl. 25, čl. 26 st. 1, čl. 28, čl. 34 st. 2, čl. 40 st. 1, čl. 46 st. 1, čl. 47 st. 1 i 2, čl. 52
*** (2009) The Guidelines for Exclusionary Private Monopolization under the Antimonopoly Act (Smernice JFTC za isključivu privatnu monopolizaciju prema Antimonopolskom zakonu). Tokyo, https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/guidelines_exclusionary.pdf, 11. 2. 2020, 4-6
Faull, J., Nikpay, A. (2014) The EU Law of Competition. Oxford
Marquis, M., Shiraishi, T. (2014) Japanese cartel control in transition. Working Paper, CEU San Pablo University, Madrid, No. 47, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2407825, 2. 3. 2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (2006) Cartel case studies. u: Global Forum on Competition, 2006, Japan, http://www.oecd.org/daf/competition/prosecutionandlawenforcement/35935909.pdf, 11. 2. 2020, 4
Vande, W.S., Shiraishi, T. Competition law in Japan. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 2219881, 6. 3. 2020
Wakui, M. (2018) Antimonopoly Law: Competition law and policy in Japan. Kyoto, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3270141, 2. 3. 2020
Whish, R., Bailey, D. (2015) Competition law. London
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2004171L
primljen: 27.07.2020.
prihvaćen: 11.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2020.

Povezani članci