Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 59, br. 1, str. 19-34
Prednosti arbitražnog u odnosu na sudsko rešavanje radnog spora
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresasanjastanojevic2014@gmail.com
Ključne reči: Individualni radni odnos; Kolektivni radni odnos; Arbitraža; Sudsko rešavanje radnog spora
Sažetak
Kako pravni sistem teži da uredi radne odnose i omogući uživanje prava, mehanizmi rešavanja spora predstavljaju jedan od predmeta njegovog regulisanja. Spor koji nastane među subjektima (individualnog i kolektivnog) radnog odnosa može se rešiti primarnim, sudskim metodom, ili alternativnim metodama - između ostalog, i arbitražom. Oba načina poznata su domaćem zakonodavstvu, a i praksi. Zaštita prava koju pružaju sudski spor i arbitraža predmet je razmatranja u radu. Na koji način se ostvaruje zaštita u oba postupka; u čemu su njihovi nedostaci i prednosti; može li jedan metod da zadovolji potrebe stranaka ili su dva ili više neophodna; na koji način dolazi do izvršenja odluka - pitanja su na koja ćemo pokušati da odgovorimo u tekstu koji sledi. U radu polazimo od hipoteze da je prednost arbitraže u odnosu na sudsko rešavanje spora kraći vremenski period u kom se spor može rešiti, konačnost arbitražnog rešenja i ekonomičnost postupka. Nedostatak arbitraže u odnosu na sudski postupak je nemogućnost prinudnog izvršenja arbitražne odluke.
Reference
Andrejević, S. (2011) Posebna pravila za rešavanje individualnih radnih sporova. u: Ivošević, Zoran [ur.] Zaštita prava iz oblasti rada, Beograd: Glosarijum, str. 18-47
Andrejević, S. (2014) Šta valja menjati u propisima o rešavanju sporova iz oblasti rada. u: Ivošević, Zoran [ur.] Kriza i obnova radnog zakonodavstva, Beograd
Baćović, M. (2010) Kolektivni radni sporovi i njihovo rešavanje. Beograd
Čolić, B. (2005) Postupci zaštite prava zaposlenih pred sudovima i drugim organima. Radno i socijalno pravo, IX, 1-6, 285-314
Ivošević, Z.M., Ivošević, M.Z. (2015) Komentar Zakona o radu - sa odabranim podzakonskim propisima, sudskom praksom i obrascima za primenu propisa - prema stanju zakonodavstva od 29. jula 2014. godine. Beograd
Johnston, S. (2000-2001) ADR in the employment discrimination context: Friend or foe to claimant. Hamline Journal of Public Law and Policy, Vol. 3
Knežević, G., Pavić, V. (2009) Arbitraža i ADR. Beograd
Kovačević, L., Novaković, U. (2018) Mirno rešavanje sporova povodom diskriminacije zaposlenih na osnovu porodičnih dužnosti. Pravo i privreda, vol. 56, br. 7-9, str. 431-460
Kovačević-Perić, S., Boranijašević, V. (2017) Arbitraža za radne sporove. Pravo i privreda, vol. 55, br. 4-6, str. 644-661
Lazarević, A.M. (2019) Radni sporovi u vezi sa kolektivnim otpuštanjem zaposlenih i metodi za njihovo rešavanje. doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Lubarda, B. (1999) Rešavanje kolektivnih radnih sporova - metodi i institucije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 141-142
Lubarda, B. (2012) Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet
Petrušić, N. (2005) Postupak u parnicama povodom kolektivnih ugovora. Radno i socijalno pravo, br. 1-6
Radivojević, M., Budimčević, S., Kiković, S., Gojović, N., Lazović, I., Bezbradica, R., Jaćimović, D., Kokanović, I., Koštan-Kovačević, D., Krivokapić, M., Dobrica, S., Stanojčić, M., Kondić, V., Radović, Z. (2017) Priručnik o dobrim praksama u mirnom rešavanju radnih sporova. Beograd
Risak, M.E., Shristiane, H., eds. (2009) Strengthening the mechanisms of labour dispute prevention and Amicable resolution in the western Balkan countries and Moldova. Budapest
Stojković-Zlatanović, S. (2018) Uloga i značaj arbitraže u savremenom radnom pravu - teorijski koncept, perspektive i izazovi. Pravo i privreda, vol. 56, br. 7-9, str. 502-515
Uzelac, A. (1997) Arbitraža i radni sporovi. Pravo i porezi, br. 4
Uzelac, A. (2004) Mirenje kao alternativa suđenju. u: Uzelac, Alan; Gotovac, Viktor [ur.] Mirenje u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima, Zagreb
Vučković-Kićanović, O. (2017) Značaj i zakonske mogućnosti vansudskog rešavanja radnih sporova u stabilizaciji odnosa na tržištu rada. Vodič kroz radne odnose, br. 54
Vujasinović-Dučić, D., Šošić, M., Brajković, R., Kiković, S., Budimčević, S. (2013) Istraživanje o mirnom rešavanju radnih sporova u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Beograd
Živanović, B. (2013) Sporovi povodom prestanka radnog odnosa pred sudom opšte nadležnosti. u: Ivošević, Zoran [ur.] Zaštita prava u oblasti rada, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2101019S
primljen: 29.12.2020.
prihvaćen: 01.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka