Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 32, str. 35-48
Suočavanje sa klimatskim promenama - od evropskih strategija do lokalne realnosti
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresaadjukic@afrodita.rcub.bg.ac.rs, stupar@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Projekat:
Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene - međusobni uticaji (MPNTR - 36035)

Ključne reči: klimatske promene; GSB emisije; životna sredina; energija; strategije
Sažetak
Energetski intenzivan način života stvorio je mnoge probleme koji neprestano ugrožavaju izdržljivost ekosistema i izazivaju globalnu uznemirenost. Situacija je dodatno komplikovana zbog velikih klimatskih, tehnoloških i sociokulturnih razlika između gradova i regiona, te usled toga oni nisu u stanju da prihvate isti okvir zaštite životne sredine i sprovedu sinhronizovane akcije. Uzimajući u obzir činjenicu da globalno proklamovani eko-imperativi sve više deluju na promenu naše percepcije životnog okruženja i njegovih ograničenja, ovaj tekst pruža uvid u trenutno stanje životne sredine u EU i Srbiji i naglašava razlike između naše i EU prakse. U okviru analize prikazani su značajni međunarodni i nacionalni dokumenti, regionalne i lokalne strategije, zakoni i standardi, ali dat je i osvrt na pojedine inicijative, vizije i rešenja koja bi mogla biti korišćena kao putokaz i primer za našu praksu. Iako su neki od ovih predloga nastali u drugačijem društveno-ekonomskom kontekstu, evidentno je da je moguće izvršiti transponovanje ili modifikovanje primenjenih modela i u lokalnim uslovima. Stoga upravo ovakav pristup otvara novo polje saradnje, a našu regulativu i praksu uključuje u regionalne i globalne inicijative koje vode ka ublažavanju posledica klimatskih promena kroz povećanje energetske efikasnosti i smanjenje GSB emisije.
Reference
*** (2007) Enhancing the regional SEE cooperation in the field of climate change: Climate change framework action plan for the SEEregion, and the establishment of a sub-regional, virtual climate change related centre for research and systematic. Beograd: Economic Commission for Europe, str. 5-10
*** (2008) Intergovernmental panel on climate change: Climate change 2007: Synthesis report. http://www.ipcc.ch/pdf
*** (1997) The Kyoto protocol to United Nation Framework convention on climate change
*** (2009) National SD report for 2009. Serbian version www.odrzivirazvoj.gov.rs/uploads/documents/Izvestaj%20o%20nap.%20u%20real.%20nacionalne%20strategije.pdf (juli 2011)
*** (2005-2007) Nacionalna strategija održivog razvoja. SI. glasnik RS, br. 55/05, 71/05 i 101/07
*** (2011) Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada. Službeni glasnik RS, br. 61/2011
*** (2011) Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada. Službeni glasnik RS, br. 61/2011
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 135
*** (2009) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2010) Zakon o prostornom planu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2007) Zakon o ratifikaciji Kjoto protokola uz okvirnu Konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2006) Zakon o ratifikaciji ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 62
*** (2010) CO2 emissions from fuel combustion beyond 2020 documentation. International Energy Agency IEA, www.iea.org jul. 2011, Edition 2010
European Environment Agency (2011) Greenhouse gas emission trends and projections in Europe. EEA Report, No 4
European Environment Agency (2008) Greenhouse gas emission trends and projections in Europe. EEA Report, No 5
Jones, P., Pinho, P., Patterson, J., Tweed, C., ur. (2009) European carbon atlas: Low carbon urban built environment. Cardiff: Cardiff University, The Welsh School of Architecture, str. 1-9, 156-170
Karadžić, B., Mijović, A., ur. (2007) Environment in Serbia: An andicator: Based review. Belgrade: Serbia Environmental Protection Agency, CICERO
Lazarević-Bajec, N. (2011) Integrating climate change adaptation policies in spatial development planning in Serbia: A challenging task ahead. Spatium, br. 24, str. 1-8
Pešić, R. (2006) Economic activity and the status of the environment in Serbia. report for Serbian Strategy of Sustainable Development Project, www.odrzivi-razvoj.gov.rs, jul. 2011
School of Economic Commercial Law (2008) Serbia environmental and climate impact analysis. Goteborg: SIDA, str. 1-12
Simeunčević, S. (2011) Foreign direct investment impact on environment in Serbia in the period 2000-2008. Spatium, br. 24, str. 63-70
UNECE (2007) Environmental performance review. u: Republic of Serbia-Second Review, New York - Geneva: United Nations, str. 9-12
UN-Habitat (2009) UN-Habitat climate change strategy 2010-2013. Nairobi: UN-Habitat, Urban Environmental Planning Branch
Watson, R., Zinoywera, M., Moss, R., ur. (1996) Technologies, policies and measures for mitigation climate change. Geneva: IPCC, str. 13-66
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/arhurb1132035D
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman