Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 21, br. 1-2, str. 49-53
Eventracija dijafragme kod gojazne osobe - prikaz slučaja
aTepecik Education and Research Hospital, Department of Family Medicine, İzmir, Turkey
bİzmir Katip Çelebi University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, İzmir, Turkey

e-adresakurtulusongel@gmail.com
Ključne reči: lečenje hroničnih bolesti; ishrana i metabolizam
Sažetak
Uvod. Eventracija dijafragme je poremećaj u kome je mišićno tkivo dijafragme delimično ili u potpunosti zamenjeno fibroelastičnim tkivom. Incidenija eventracije nije pouzdano utvrđena iako neki radovi navode da se sreće na jednoj od 1.400 radiografija toraksa. U ovom radu prikazan je slučaj desnostrane eventracije dijafragme kod sedamdesetogodišnje gojazne žene, koja je primljena na našu kliniku zbog rekurentnog kašlja sa preznojavanjem. Prikaz slučaja. Sedamdesetogodišnja gojazna žena je primljena u polikliniku za gojaznost na odeljenju opšte medicine. Glavne tegobe su bile rekurentni kašalj i pojačano znojenje u trajanju od poslednjih nekoliko meseci. Fizikalnim pregledom nađeni su oslabljen disajni šum i perkutorna tmulost na desnoj strani. Na PA i profilnoj radiografiji toraksa uočena je Elevacija desne hemidijafragme. Tokom hospitalizacije hipertenzija je lečena kombinacijom valsartana (320 mg) i hidrohlortijazida (12,5 mg), hiperlipidemija atorvastatinom (40 mg), zbog produktivnog kašlja je primala acetilcistein, a kao antacid korišćen je alginat. Ishrana je bila ograničena na 1.800 kalorija, bez soli. Simptomi gornjeg respiratornog trakta su se smanjili, a pritisak je bio u normalnim granicama. Bila je hospitalizovana 15 dana radi dijagnostičkog ispitivanja i redukcije telesne težine. Pacijentkinja je otpuštena iz bolnice i informisana o eventraciji dijafragme, gojaznosti, simptomima koje izazivaju, i upozorena je da se čuva trauma. Upućena je na polikliniku za plućne bolesti. Zaključak. Respiratorni simptomi kao što su rekurentni kašalj i infekcije gornjih respiratornih puteva, najčešće su tegobe pacijenata koji se javljaju lekaru opšte medicine. Iako se eventracija dijafragme retko viđa i obično je asimptomatska, treba pomisliti i na nju kao uzrok rekurentnog kašlja, posebno kod gojaznih pacijenata sa patološkim promenama na pršljenovima ili ranijim hirurškim intervencijama.
Reference
Akar, E. (2012) Evantrasyonları Diyafragma. J Clin Anal Med, 3(4); 422-4
Akar, E. (2012) Clinical experience with diaphragmatic eventrations. J Clin Anal Med, 3(4), 422-4
Bircan, A., Çakır, M., Öztürk, Ö. (2011) İdiyopatik edinsel tek taraflı diyafragma evantrasyonu: Olgu sunumu. SDU Tıp Fak Derg, 18(4), 132-5
Gürkök, S., Genç, O. (2005) Diyafragma paralizisinde diyafragma uyarımı. Türkiye Klinikleri, 25: 111-7
Kansal, A.P., Chopra, V., Chahal, A.S., Grover, C.S., Singh, H., Kansal, S. (2009) Right-sided diaphragmatic eventration: A rare entity. Lung India, 26(2): 48-50
Kul, C., Gürsoy, S., Üçvet, A., Er, M., Nimet, A. (2009) Diyafragma Evantrasyonu: Olgu Sunumu. İzmir Göğüs Hast Derg, 23(3), 159-63
Mouroux, J., Venissac, N., Leo, F., Alifano, M., Guillot, F. (2005) Surgical treatment of diaphragmatic eventration using video-assisted thoracic surgery: A prospective study. Ann Thorac Surg, 79(1): 308-12
Ukaonu, C., Cine-Gowdie, S., Bergrab, P. (2012) Persistent cough. Am Fam Physician, Jan 1, 85(1), 63-5
Venuta, F., Rendina, E.A. (2008) Diaphragm: Anatomy, embryology, pathophysiology. u: Patterson G.A., Pearson F.G., Cooper J.D., editors, et al [ur.] Pearson's Thoracic and Eosophageal Surgery, St. Louis (MO): Elsevier, 1367-79, 3rd edition
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/OPMED1501049O
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2015.

Povezani članci

Vojnosanitetski pregled (2007)
Torakohirurško rešavanje enormne elevacije leve hemidijafragme
Cvijanović Vlado, i dr.