Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 60, br. 3, str. 109-124
Računarsko vođenje visokofrekventnog induktivnog zavarivanja
Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

e-adresalavmiro@eunet.rs
Sažetak
U radu se projektuje sistem za automatsku regulaciju temperature generatora za induktivno zavarivanje profila. Predlaže se merenje temperatura šava bezkontaktnim putem koristeći osobinu zagrejanih tela da zrače u infracrvenom spektru. Za automatsko upravljanje generatorom projektuje se mikroračunar za rad u realnom vremenu. Rad predstavlja prilog povećanju produktivnosti tehnoloških linija i uvođenju većeg nivoa automatizacije.
Reference
*** (1981) Design examples of semiconductor circuits. Siemens
*** (1976) Optoelektronik Halbleiter: Datenbuch. Siemens
*** Electronic temperature controllers. Buncroft, Hitchin, Hertforddshire: Regal House
*** (1957) Intel 8080 microcomputer system: User's manual
*** Temperature recorder. Brighton, England: Gulton
*** The memory and microprocessor data book. London: Texas Instruments
*** (1981) Analog ICs data book. München: Siemens
*** (1978) Simpozijum o VF induktivnim generatorima i elektronskim cevima, BBC - IEVT, Bled, 8-10.03
*** Microcomputer SAB 8080 programmierung. Siemmens
*** Instrument TMRS-34-MR: Non-contact temperature measurement: Maurer infrared spectral pyrometers. Reutlingen: Förster Engineering Trading GmbH
*** (1977) Seminarirs 1977: Le nouveau concept de famille microprocesseur. France
Besekerskij, V.A., Popov, E.P. (1975) Teorija sistem avtomatičeskogo regulirovanija. Moskva: Nauka
Dance, M. (1979) MPU-s allow high precision thermometry. London, Electronic Industry, May 1979, p. p. 12-17
Djurić, B., Ćulum, Ž. (1966) Fizika IV deo - Optika. Beograd: Naučna Knjiga
Lilen, H. (1979) Prograrnation des microprocesseurs. Paris: Radio
Lilen, H. (1979) 36 programmes pour votre micro-ordinateur. Paris: Radio
Lilen, H. (1979) Du microprocesseur au microordinateur. Paris: Editions Radio
Lilen, H. Guide mondial des microprocesseur. Paris: Editions Radio
Milićević, M. (1980) Merenje temperature vara primenom mikro računara na linijama za proizvodnju šavnih cevi. Elektrotehnika, Beograd, br. 2, pp 267-276
Milićević, M. (1981) Adaptivno upravljanje odsecanjem metalnih profila u pokretu primenom mikro računara. u: III Savetovanje o automatizaciji u crnoj metalurgiji, Sarajevo
Milićević, M., Stojiljković, I., Jovanović, T., Nejković, V. (2013) Opis nedostataka feritnog koncentratora kod visokofrekventnog induktivnog zavarivanja. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 58, br. 3, str. 115-120
Milićević, M., Jovanović, T., Nejković, V. (2014) How we intended the world's best hub for high-frequency welding. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 59, br. 2, str. 71-79
Nauman, G. (1979) Primenenie infrakrasnoi v celah kontrol za rabotai matelurgičeskih ustanovok. u: VI Meždunarodna konferencia SEV I SFRJ po avtomatizacii, Budampešt, Mart
Souček, B. (1978) Mikroprocesori i mikroračunala. Zagreb: Tehnička knjiga
Takada, A., Terasaki, H., Komizo, Y. (2015) Uloga uključaka kod stvaranja acikularnog ferita na deponovanom metalu šava niskougljeničnog čelika. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 60, br. 2, str. 72-81
Wester, J.G. (1976) Software design for microprocessors. London: Texas Instruments
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zzk1503109M
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2015.

Povezani članci

Tehnička dijagnostika (2011)
Adaptivno regulisanje procesa sečenja čeličnih cevi i profila
Medenica Miroslav, i dr.

Termotehnika (2016)
Beskontaktno merenje temperature - pregled teorije i nekoliko izvedenih sistema
Milićević Miroslav S., i dr.

Zavariv zavar konstrukcije (2016)
Prilog kontaktnom merenju temperature
Milićević Miroslav S., i dr.

prikaži sve [4]