Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 24, br. 1, str. 63-81
Rezultati i problemi policije opšte nadležnosti u suzbijanju kriminala
aMinistrastvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
bKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresamilidragovicdragan@gmail.com, nenad.milic@kpu.edu.
Ključne reči: policija; policija opšte nadležnosti; učinak policije; suzbijanje kriminala; analitička podrška; reforma policije
Sažetak
Policijski poslovi koji se odnose na suzbijanje kriminala čine bitan sadržaj rada Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srbije, pri čemu rezultati koji se ostvaruju na tom planu predstavljaju jedan od najvažnijih pokazatelja njegove efikasnosti. U suzbijanju kriminala učestvuju sve organizacione jedinica policije, obavljajući poslove iz svog delokruga. Delokrug rada organizacionih jedinica policije je različit, tako da se razlikuje i njihov doprinos suzbijanju kriminala. Policija opšte nadležnosti i kriminalistička policija svakodnevno preduzimaju mere i radnje usmerene ka suzbijanju kriminala. Ostale organizacione jedinice policije to čine u određenim slučajevima, obavljajući primarne poslove iz svog delokruga (na primer, saobraćajna policija, granična policija i dr.). Policija opšte nadležnosti predstavlja najbrojniji sastav MUP-a i svojom pozorničkom i patrolnom delatnošću na bezbednosnim sektorima neprekidno pokriva područje Republike Srbije. U radu se sagledava doprinos policije opšte nadležnosti u suzbijanju kriminala i ukazuje na neke probleme i mogućnosti unapređenja aktuelne prakse.
Reference
*** (2016-2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 62/16 i 24/18
*** (2010-2016) Zakona o vodama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016
*** (2005-2011) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101/05, 63/09 - US i 92/11
Cvetković, D. (2010) Organizacioni dizajn kao jedan od faktora efikasnosti policije. Škola biznisa, 110-118; (1)
Đorović, I. (2011) Struktura radnog vremena uniformisanih pripadnika policije sa osvrtom na PPU Kragujevac. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 219-236
Đurđević, Z., ur. (2017) Strateška procena javne bezbednosti: javna verzija. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Ignjatović, Đ. (2011) Kriminologija. Beograd: Dosije studio
Marković, B., Dragaš, D., Bojić, B. (2017) Evidentiranje kriminala - različiti aspekti. u: Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi, Kragujevac: Pravni fakultet, str. 309-330
Milić, N., Milidragović, D. (2016) Measuring the performance of police in repressive treatment: Current state and possible improvements. u: Archibald Reiss days: Thematic conference proceedings of international significance, Belgrade: Academy of criminalistic and police studies, 112-123, Vol. 2
Milić, N. (2010) Aktuelni problemi organizacije i funkcionisanja policijske ispostave. u: Pravo i forenzika u kriminalistici, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 115-128
Milić, N., Subošić, D. (2013) Rešavanje lokacijskih problema u funkciji optimizacije angažovanja policijskih resursa. u: Struktura i funkcionisanje policijske organizacije - tradicija, stanje i perspektive, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, (str. 233-250), T. 2
Milić, N., Popović, B., Marinković, D. (2017) O zaznavah kriminalnih žarišč pri policistih in koristnost analitične podpore pri delu policije. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 68(1): 15-30
Milić, N. (2017) Mapiranje kriminala. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milidragović, D. (2016) Organizacija i delatnost policije opšte nadležnosti u prevenciji i represiji kriminaliteta. Univerzitet u Kragujevcu - Pravni fakultet, doktorska disertacija
Milidragović, D., Milić, N., Banović, B. (2017) Motivators in the work of police officers. u: Archibald Reiss days: Thematic conference proceedings of international significance, Belgrade: Academy of criminalistic and police studies, 65-74, Vol. 2
Plačkov, R. (2008) Problemi rada policije na lokalnom području. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 3, str. 129-147
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet - Institut za pravne i društvene nauke
Simonović, B. (2006) Rad policije u zajednici (Community Policing). Banja Luka: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
Subošić, D., Nešić, M. (2017) Koncept upravljana učinkom u policijskoj organizaciji. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 1-18
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nabepo24-19545
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0