Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 47, br. 1, str. 155-170
Kazna lišenja slobode u Srbiji 1804-1860. godine
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: kazna lišenja slobode; Srbija u prvoj polovini XIX veka; Zakon o zameni telesnih kazni; osuđene žene; duševno oboleli osuđenici
Sažetak
Tekst je posvećen kazni lišenja slobode u Srbiji u prvoj polovini XIX veka, tj. od početka Prvog srpskog ustanka 1804. godine do donošenja Krivičnog zakonika 1860. godine. Do 1804. godine nije postojala kazna lišenja slobode u novovekovnom smislu reči. U vremenu od 1804. do 1813. godine postojao je 'haps', a ustaničke vlasti su gradile i prave tamnice radi kažnjavanja. Od početka 20-tih godina XIX veka, kada su nastali prvi srpski sudovi, pored hapsa, pojavljuje se i robija, u teškom gvožđu. Međutim, kvalitativne razlike između hapsa i robije nije bilo. Ustrojstvo okružnih sudova, od 26. januara 1840. godine, predvidelo je više oblika kazne lišenja slobode, ali u praksi se izricanje kazne lišenja slobode svodilo na večnu robiju ili vremensku robiju. Od početka 40-tih godina XIX kazna lišenja slobode sve se učestalije primenjivala i širilo se polje njene primene. Za najteža krivična dela, umesto zaprećene smrtne kazne i kazne trčanja kroz šibe, često je izricana kazna lišenja slobode, bilo od sudova bilo od najviše vlasti u postupku pomilovanja. Kazna lišenja slobode izvršavala se ili kod policijskih vlasti (kazne kraćeg trajanja) ili u kaznenim zavodima, kad su osnovani (kazna lišenja slobode u dužem trajanju). Krajem tridesetih godina otvorio se problem izdržavanja kazne lišenja slobode ženskih osoba i problem umobolnih lica počinilaca krivičnih dela. Rano se pojavljuju i množe propisi o izvršenju kazni lišenja slobode, koji su trebalo da reše brojna praktična i načelna pitanja u vezi izvršenja ove kazne. Konačno, 20. decembra 1851. godine je izdato Ustrojstvo ogledne ekonomije i kaznenog zavoda u Topčideru, koje je propisalo postupak prema osuđenicima, njihovom radu, kaznama, ophođenju stražara itd. Uočava se novi kazneni cilj - prinudno obrazovanje i popravljanje kroz rad. Na kraju ovog perioda, 1858. godine pojavio se prvi teorijski rad o kaznenim zavodima i Projekat zakona o izvršenju kazni lišenja slobode. Ovaj projekat bio je izrađen na širokoj osnovi, sa pravilima za izvršenje svake kazne lišenja slobode, ali nije usvojen zbog nedostatka sredstava.
Reference
*** (1877) Sbornik zakona i uredaba u Knjažestvu Srbiji - u dosadašnjim zbornicima neštampanih, a izdanih od 2. februara 1835. do 23. oktobra 1875. god. Beograd, XXX, 317-328, Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbii (Od početka 1851. do konca 1852 godine, VI, Beograd 1853, 65
*** (1853) Sbornik zakona i uredba, i uredbenny ukaza izdany u Knjažestvu Srbii. (Od pošetka 1851. do konca 1852 godine). Beograd, VI
*** (1840) Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbskom od vremena obnarodovanog Ustava zemaljskog. Beograd, 13. Febr. 1839. do Apr. Mes. 1840 I
*** (1847) u: Sbornik zakona i uredba i uredbeni ukaza izdani u Knjažestvu Srbskom od 1 januara 1845 do konca decembra 1846 (s pribavlenijem neki starii), Beograd, III
*** (1853) Sbornik' zakona i uredba, i uredbeny ukaza, izdany u Knjažestvu Srbii (Od' početka 1849. do konca 1850. godine),. Beograd, V, 205-206
Albert, E. (1935) Beiträge zur Geschichte der Freiheitsstrafe. Frankfurt am Main: Breslau-Neukirch, 3-64
Ammerer, G., Weiss, S.A., ur. (2006) Strafe, Disziplin und Besserung - Österreichische Zucht - und Arbeitshäuser von 1750 bis 1850. Frankfurt am Mein, 1-287
Arhiv Srbije, Državni Savet (1835) Delovodni protokol. br. 18, 139, 536, 592, 671, 886, 1084
Cenić, Đ.D. (1866) Objašnjenje Kaznitelnog zakonika za Knjažestvo Srbiju. Beograd
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - nastanak zatvora. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 11-12, 18
Gavrilović, O. (1973) Valjevski okružni sud 1815-1865. godine. Beograd
Günter, S. (1928/1977) Die Entstehung der Freiheitsstrafe. Breslau - Frankfurt am Main - Tokyo, 1977 Reprint, 1-153
Hafner, K. (1901) Geschichte der Gefängnisreformen in der Schweiz. Bern, 30-65
Howard, J. (2000) The state of the prisons in England and Wales, with preliminary observations, and an account of some foreign prisons. London: Forsythe, 78-476
Hristić, N. (2005) Memoari 1840-1862. Beograd
Ivić, A. (1939) Spisi Bečkih arhiva o Prvom srpskom ustanku. Subotica: Gradska štamparija i knjigoveznica, knjiga V - godina 1808
Jacques-Guy, P., Claude, F., Michel, P., André, Z. (2002) Histoire prisons en France (1789-2000). Toulouse: Préface de Michelle Perrot, 23-96
Matić, D. (1850/1851) Objašnjenje Građanskog zakonika za Knjažestvo srbsko. Beograd
Mayer Österreichisches Gefängniswesen. u: Deutsches Gefängniswesen, 489-492
Mirković, Z., Stanimirović, V. (2012) Osnivanje 'Doma za s' uma sišavše'. Teme, vol. 36, br. 3, str. 1339-1354
Mirković, Z.S. (2008) Karadjordjev zakonik (krivično, porodično i državno pravo ustaničke Srbije). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije
Nikolić, A. (2002) Biografija Atanasija Nikolića verno svojom rukom napisana. Beograd: SANU
Petit, J., Castan, N., Faugeron, C., Michel, P., Zysberg, A. (1991) Histoire des galères, bagnes et prisons XIIIe-XXe siècles: Introduction à lhistoire pénale de la France. u: Perrot Michelle [ur.] Toulouse, 19-78, 109-168
Popović, R.J., ur. (2010) Protokol i registar Šabačkog magistrata od 1808. do 1812. godine. u: Izvori za srpsku istoriju, Beograd: Istorijski institut, knjiga 8, Istorija XIX i XX veka, knjiga 4, 52 (br. 295), 63 (br. 372), 68 (br. 401), 99 (br. 583), 103 (br. 611), 110 (br. 657), 113 (br. 670), 117 (br. 695, 696), 119 (br. 705), 120 (708), 121 (br
Radbruch, G. (1994) Strafvollzug, bearbeitet von Heinz Müller. u: von Arthur Kaufmann [ur.] Dietz, Gesamtausgabe, Heidelberg, 97-109, Band 10
Savić, V.B. (1804-1809) Karađorđe - dokumenti. 432, (dok. br. 252)
Starke, W. (1877) Das belgische Gefängniswesen-Ein Beitrag zu den Vorarbeiten für die Gefängnisreform in Preussen. Berlin, 1-31, 262-267
Stojančević, V. (1980) Ureždenije suda za Šabac i Šabačku nahiju, od 12. januara 1811 godine. u: Srbija u vreme Prvog ustanka 1804-1813, Leskovac
Uriel, H. (1973) Studies in old Ottoman criminal law. u: Ménage V.L. [ur.] Oxford, 301-303
Veljković, S. (1858) O hapsanama(zatvornicama). Glasnik Društva srpske slovesnosti, Beograd, X, 278-295
von Dolsperg, D.F. (1928) Die Entstehung der Freiheitsstrafe-unter besonderer Berücksichtigung des Auftretens moderner Freiheitsstrafe in England. Breslau, Frankfurt am Main/Tokyo, Reprint 1977, 89-137
von Hippel, R. (1898) 21. Beiträge zur Geschichte der Freiheitsstrafe. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 18(1) 419-494, 608-666
von Hippel, R. (1928) Die geschichtliche Entwicklung der Freiheitsstrafe. u: von Erwin Bumke [ur.] Deutsches Gefängniswesen, Berlin, 1-15
Vukićević, M. (1912) Iz vojnih ustanova Karađorđeva vremena. u: Godišnjica Nikole Čupića, 31, str. 147-212
Živanović, T. Zakonski izvori krivičnog prava Srbije. 164-165 (dok. br. 285), 177 (dok. br. 302), 68 (dok. br. 136), 75 (dok. br. 145), 84 (dok. br. 162), 69 (dok. br. 137), 85 (dok. br. 162)
Živanović, T. (1967) Zakonski izvori krivičnog prava Srbije i istorijski razvoj njegov i njenog krivičnog pravosuđa od 1804. do 1865. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, posebna izdanja CDVIII, str. 10-13
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-3637
objavljen u SCIndeksu: 30.07.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2000)
Staranje o bezbednosti države u Karađorđevoj Srbiji
Milosavljević Bogoljub

Zb Pravnog fak Novi Sad (2011)
Simbolizam u kažnjavanju u Srbiji u prvoj polovini XIX veka
Todorović Miljana

Zb Pravnog fak Niš (2011)
Telesne kazne u Srbiji u XIX veku i njihovo ukidanje
Todorović Miljana

prikaži sve [49]