Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:64
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 48, br. 4, str. 25-34
Načela pravnog sistema
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: pravni sistem; koherentnost - zakonitost; potpunost; određenost; samoproizvodnja
Sažetak
U radu se razlikuju dva značenja izraza pravni sistem: hijerarhijski (faktički ili vertikalni) i nučni. Načela na kojima počivaju i jedan i drugi su koherentnost, odnosno, zakonitost, potpunost, određenost i samoproizvodnja (autopoieza) prava. Ta načela označavaju stanja tj. stvarna svojstva pravnog sistema ali i ideale i vrednosti, koji nisu nikada potpuno ostvareni, ali im se uvek, sa manjim ili većim uspehom, teži. Drugim rečima, to znači da uvek postoje u pravnom sistemu unutrašnje protivurečnosti, neusklađenosti, neodređenosti i nepotpunosti opštih pravnih normi.
Reference
Beljanski, S. (1999) Pravo i iluzija. Beograd
Bobbio, N. (1988) Eseji iz teorije prava. Split: Logos
Bobbio, N. (1993) Teoria generale del diritto / Opšta teorija prava. Torino
Faso, G. (2007) Istorija filozofije prava. Beograd - Podgorica: CID
Fuler, L. (1998) Moralnost prava. Podgorica, str. 55
Gény, F. (1919) Méthode d' interpretation et sources du droit positif. Paris, Tom I, str. 70 i dalje
Kelzen, H. (1998) Opšta teorija prava i države. Beograd
Pavčnik, M. (2001) Teorija prava. Ljubljana, str. 437
Perelman, C. (1968) Le problème des lacunes en droit. Bruxelles
Perelman, H. (1983) Pravo, moral i filozofija. Belgrade: Nolit
Perović, S.K. (1995) Pravno-filozofske rasprave. Beograd: Službeni list SRJ
Ross, A. (1968) Directives and Norms. London
Visković, N. (2001) Teorija države i prava. Zagreb
Visković, N. (1981) Pojam prava - prilog integralnoj teoriji prava. Split: Logos
von Wright, G.H. (1963) Norm and action. London
Vukadinović, G. (2012) Savremena škola prirodnog prava Odnos prava i morala. Pravni život, Beograd, str. 607-616. 12, tom 4
Vukadinović, G. (2013) Stvaranje autonomnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 35-44
Vukadinović, G. (2012) Vrste autonomnog prava i shvatanja pravnog pluralizma. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 45-54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-7692
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
O naučnosti nekoliko savremenih multidisciplinarnih pravnih teorija
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Idealistički i realistički pojam prava
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Priroda jurističkog zaključka
Bovan Saša B.

prikaži sve [82]