Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 52, br. 4, str. 1503-1519
Praksa Prekršajnog suda u Novom Sadu u oblasti zaštite životne sredine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaLj.Stajic@pf.uns.ac.rs, T.Bugarski@pf.uns.ac.rs, B
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Sažetak
Osnovni izvor prekršajnog prava je Zakon o prekršajima, ali se njime ne propisuje nijedan prekršaj. Prekršaji se propisuju mnogobrojnim zakonima, uredbama, pokrajinskim i lokalnim odlukama. Da li će prekršaji biti propisani republičkim, pokrajinskim ili lokalnim propisima zavisi od toga u čijoj nadležnosti je uređenje određene oblasti društvenog života. Tako se i mnogobrojnim zakonima, uredbama ali i pokrajinskim i lokalnim odlukama propisuju i prekršaji kojima se štiti životna sredina. Predmet pažnje autora je prekršajnopravna zaštita životne sredine, koja predstavlja vrstu kaznenopravne zaštite životne sredine. S obzirom na to da postoje brojni propisi koji propisuju prekršaje iz oblasti zaštite životne sredine, autori u radu analiziraju prekršajne odredbe dva zakona - Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom. Kriterijum za izbor navedenih zakona jeste činjenica da se radi o krovnim zakonima u oblasti životne sredine i upravljanja otpadom. Za potrebe ovog rada izvršeno je istraživanje u Prekršajnom sudu u Novom Sadu. Istraživanje se odnosi na prekršaje koji su Propisani Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o upravljanju otpadom. Istraživanje je sprovedeno za 2017. godinu.
Reference
*** (2009-2016) Zakon o upravljanju otpadom. Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016
*** (1996-2005) Zakon o postupanju sa otpadnim materijama. Službeni glasnik RS, br. 25/96, 26/96, 101/2005
*** (2004-2016) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016
*** (1977-1990) Sl. list SFRJ, br. 4/77, 36/77 - ispr., 14/85, 10/86 (prečišćen tekst), 74/87, 57/89 i 3/90
*** (1992-2001) Sl. list SFRJ, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001
*** (2005) Sl. glasnik RS, br. 101
Ćorović, E., Milić, I. (2016) Šta dalje sa privrednim prestupima i aktuelnim Zakonom o privrednim prestupima?. u: XII Majsko savetovanje - Usluge i uslužna pravila, Kragujevac, 957-971
Drakić, D.S., Milić, I.D. (2018) Utvrđivanje istine u prekršajnom postupku - utvrđivanje prekršajne odgovornosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 1, str. 123-135
Golubev, S.I. (2014) Ugolovnaja otvetstvennost' i nakazanie za ëkologičeskie prestuplenija po zakonodatel'stvu zarubežnyh gosudarstv. Vestnik ëkonomiki, prava i sociologii, (3): 127-131
Krstićević, V. Zakon o zaštiti životne sredine, Postupak pred prekršajnim sudovima zbog prekršaja iz oblasti zaštite životne sredine. u: Priručnik za sudije prekršajnih sudova i javne tužioce, 51-61
Lukić, T. (2011) Krivičnopravna zaštita životne sredine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 237-247
Marat, M. Pravovaja otvetstvennost' za ëkologičeskie prestuplenija. Dostupno na: http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/1049/pravovaiaotvetstvennost.pdf 27. avgust 2018
Milić, I.D. (2015) Evidencija prekršajno kažnjenih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Milić, I.D. (2016) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo?(I deo). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 937-955
Milić, I.D. (2017) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo? - II deo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 405-415
Ristivojević, B., Milić, I. (2018) Osnovi prekršajnog prava. Novi Sad, 62-63
Ristivojević, B.R., Milić, I.D. (2016) Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 154-174
Vladimirovič, M.I. (2009) Administrativnye nakazanija. Moskva, 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-19753
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0