Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 21, br. 84, str. 23-32
Ekonomsko-finansijski rezultati poslovanja sektora srednjih preduzeća Republike Srbije
aUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
bInstitut ekonomskih nauka, Beograd

e-adresaivan.stosic@ien.bg.ac.rs, sonja.djuricin@ien.bg.ac.rs
Ključne reči: srednja preduzeća; uslovi poslovanja; ekonomskofinansijski rezultati; Srbija
Sažetak
Značaj i uloga koju srednja preduzeća imaju u procesu nacionalnog privrednog rasta uzrokovali su potrebu za analizom i ocenom njihove ekonomsko-finansijske moći. Ove analize ukazuju da je u periodu 2010-2017. godina poslovanje srednjih preduzeća bilo u osnovi ekonomično i profitabilno. Pri tome, srednja preduzeća su raspolagala obrtnim fondom čija je vrednost bila niža od vrednosti zaliha čime je, s aspekta dugoročnog finansiranja, bilo ugroženo održavanje likvidnosti. Za bolje poslovanje ovog sektora, neophodno je dalje unapređenje uslova poslovanja i efikasnija tekuća ekonomska politika.
Reference
*** (2010-2017) 'Doing business' World Bank. https://tradingeconomics.com/serbia/ease-of-doing-business
Đukić, P. (2012) Sustainable development under impact of the crisis: Global and national dimensions. Economic Analysis, vol. 45, br. 1-2, str. 1-18
Đuričin, S., Stevanović, S., Ljumović, I., Simović, V. (2016) Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Đuričin, S., Stevanović, S., Ljumović, I., Simović, V. (2018) Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Đuričin, S., Bodroža, D. (2013) The impact of drought on yield position of the group of enterprises from agriculture sector. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 25-38
Ministarstvo Privrede (2017) Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2016. godinu. Ministarstvo privrede, Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
Pešaković, G. (2017) Global economy 1987-2017: Unpredictability of predictability. Vol. 50, No. 3-4, 1-8
Prljić, K., Mijalković, J., Prljić, S. (2016) Innovation analysis of the sector of small and medium enterprises and entrepreneurs (SMEs) in the Republic of Serbia. Economic Analysis, Vol. 49, No. 3-4, 81-96
Stošić, I. (2014) Privatization and company restructurings impact on Serbia. Economic Analysis, vol. 47, br. 1-2, str. 127-136
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Rev1884007M
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2019.