Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 22, br. 87-88, str. 81-89
Depopulacija Srbije - borba za opstanak jednog naroda
aInventis CTC, Beograd
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresam.stamenovic@rocketmail.com, otilovic@gmail.com
Ključne reči: demografija; javno zdravlje; depopulacija; Ruska Federacija; sela Srbije
Sažetak
Demografski indikatori u Srbiji pokazuju dugoročni negativan trend nasuprot globalnim demografskim kretanjima. Socioekonomski faktori utiču značajno na demografska kretanja. Uzroci smrtnosti takođe predstavljaju oblast kojoj je neophodno pristupiti sistematski i urgentno jer veliki broj građana umire od hroničnih nezaraznih bolesti. Ekonomske migracije se ne mogu prevenirati bez adekvatne socijalne i ekonomske politike. Nestanak Srba sa ove teritorije se prognozira za 2225.god. ukoliko se ovakav trend nastavi. Ruralne oblasti su devastirane, dok je migracija ka gradovima veoma prisutna. Rešenje je u ekonomskom razvoju, adekvatnom javnom zdravlju i formiranju fondova za demografski razvoj.
Reference
*** (2019) BBC News. https://www.bbc.com/news/magazine-16870579, 05.05.2019
*** (2019) Worldometer. https://www.worldometers.info/world-population/, 05.05.2019
Ćuzović, S., Ćuzović, Đ., Stamenović, M. (2019) Globalizacija - savremeni aspekti ekonomije, trogovine i zdravstva. Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet
Gulan, B., Stamenović, M. (2017) Land potential. u: Eurobrand TQM, Beograd
Population Reference Bureau Washington (2017) https://www.prb.org/howmanypeoplehaveeverlivedonearth/, 05.05.2019
PRB (2020) https://www.prb.org/howmanypeoplehaveeverlivedonearth/ (prema: Kaneda, T et al. (2019). World Population data Sheet. Washington DC: Population Reference Bureau. United Nations division)
Radivojević, B. (2017) Radna snaga i tržište rada u kontekstu demografskih promena u Srbiji. u: Svet i Srbija - vreme promena, Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Stamenović, M., Gulan, B., Dragaš, B. (2017) Srbija danas. Novi Sad: Prometej
Stamenović, M. (2019) Posttranzicioni status i odabrani izazovi zdravstvenog sistema Srbije. Revizor, Beograd, Instutut za ekonomiku i finansije
Stamenović, M. (2019) Zdravstvene zadruge - zaboravljeno blago. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, vol. , br. 169, str. 19-36
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Rev1988081S
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka