Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 3, str. 101-114
Istraživanje performansi sektora za pružanje revizorskih usluga u Republici Srbiji
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija
cKapital revizija doo Novi Sad

e-adresamijick@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: revizorska firma; sektora za pružanje revizorskih usluga; performanse
Sažetak
U radu su istražene performanse poslovanja sektora za pružanje revizorskih usluga u Republici Srbiji u periodu 2009-2011. godina sa aspekta pregleda opštih karakteristika po pitanju broja, veličine revizorskih firmi i kretanje zaposlenosti, kao i sa aspekta analize prinosnog položaja koja obuhvata analizu poslovnog prihoda, finansijskog rezultata i rentabilnosti. U navedenom periodu primetan je porast broja preduzeća za reviziju i porast broja zaposlenih u sektoru za pružanje revizorskih usluga. Prosečan poslovni prihod, finansijski rezultat i prosečne stope prinosa beleže tendenciju pada u periodu 2009-2011. godine. I pored toga, sektor za pružanje revizorskih usluga je rentabilan, obzirom da se ostvaruje pozitivan prosečan finansijski rezultat, a time i pozitivan prinos na ulaganja.
Reference
*** (2006/2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, br. 46/06, 111/09
*** (2011) Registar preduzeća za reviziju. Ministarstvo Finansija, Preuzeto 25. januara 2013. sa sajta http://www.mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=6538
Agencija za privredne registre A.P.R. (2012) Osnovni podaci iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2009., 2010. i 2011. godinu. preuzeto 26. decembra 2012. sa sajta http://www.apr.gov.rs/Registri/Privrednadrustva.aspx
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2009) Revizija - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S. (2012) Auditing and assurance services: An integrated approach. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education
Helfert, E. (2001) Financial Analysis: Tools and Techniques. USA: McGraw Hill
Jakšić, D., Mijić, K. (2011) Analiza performansi revizijskih preduzeća u Srbiji u periodu 2008-09. Revizor, vol. 14, br. 53, str. 75-83
Jakšić, D., Mijić, K., Andrić, M. (2012) Analysis of variations in the performance of audit firms in the Republic of Serbia. Ekonomski anali, vol. 57, br. 193, str. 71-91
Komora ovlašćenih revizora (2012) Registar preduzeća za reviziju. Preuzeto 25. januara 2012. sa sajta http://www.kor.rs/registri_preduzeca.asp
Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2011) Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1303101X
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka