Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 20, br. 2, str. 1-15
Problemi društveno-ekonomskog razvoja u uslovima savremene globalizacije
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresasrecko.milacic@pr.ac.rs, aleksandar.kostic@pr.ac.rs
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: upravljanje; globalizacija; društveno-ekonomski razvoj; naučnotehnološka revolucija; virtuelni novac
Sažetak
Autori istražuju problem savremene globalizacije i upravljanja društveno-ekonomskim razvojem. Oni ukazuju na ulogu svetskog novca, odnosno virtuelnog kapitala. Posebno su se bavili načinom odvajanja finansijskog sistema od realne ekonomije, zatim problemom upravljanja u uslovima kada korporacije imaju svu moć. Oni promovišu potrebu razvijanja svesti za stratešku kontrolu iskorišćavanja resursa i njihove obnovljivosti. Autori ističu teškoće koje dolaze sa integracijama od protekcionizma do autokratskog ponašanja kao i narastanje dugova bez presedana. Bankroti koji se uvećavaju bez opipljivog rešenja.
Reference
Baburin, S.N., Muntân, M.A., Ursul, A.D. (2011) Globalizaciâ v perspektive ustojčivogo razvitiâ. Moskva: Magistr
Barnet, R., Kavana, Dž. (2003) Elektronski novac i kazino ekonomija. u: Džeri Mander, Edvard Goldsmit [ur.] Globalizacija - argumenti protiv, Beograd: Clio, str. 364-383
Barnet, R., Mueller, R.E. (1974) Global Reach: The Power of the Multinational Corporations. New York: Simon and Shuster
Beck, U. (1999) World Risk Society. Cambridge: Polity Press
Cancino, C.A., La, P.A.I., Ramaprasad, A.I., Syn, T. (2018) Technological innovation for sustainable growth: An ontological perspective. Journal of Cleaner Production, 179: 31-41
Čumakov, A.N. (2009) Globalizaciâ: Kontury celostnogo mira. Moskva: Prospekt, monografiâ, -2-e izd, pererab. i dop
Dajić, M., Kojić, N. (2018) Faktori koji determinišu privredni rast. Ekonomski pogledi, vol. 20, br. 1, str. 41-59
Despotović, Lj., Gajić, A. (2017) Perspektive moderne države u postvestfalskom poretku. Kultura polisa, 14(32): 293-307
Đorđević, S.G. (2015) Uloga transnacionalnih korporacija vodećih država sveta u borbi za energetske resurse. Vojno delo, vol. 67, br. 2, str. 40-59
Elzeser, J. (2009) Nacionalna država i fenomen globalizacije. Beograd: Jasen
Findlay, R., o'rourke K. (2007) Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium. Princeton: Princeton University Press
Husted, B.W., de Sousa-Filho, J.M. (2017) The impact of sustainability governance, country stakeholder orientation, and country risk on environmental, social, and governance performance. Journal of Cleaner Production, 155: 93-102
Inozemcev, V.L. (2008) Sovremennaâ globalizaciâ i ee vospriâtie v mire. Vek globalizacii, 25(1), 31-44
Kang, M.J., Hwang, J. (2017) Interactions among Inter-organizational Measures for Green Supply Chain Management. Procedia Manufacturing, 8: 691-698
Krugman, P. (1995) Does Third World Growth Hurt First World Prosperity?. u: The Evolving Global Economy: Making Sense of the New World Order, Boston: Harvard Business School Press
Krypa, N. (2017) Social Economic Development and the Human Resources Management. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 6(1): 73-76
Lukaševič, V.M. (2006) Globalistika. L'vov: Novij Svit-2000
Mander, Dž. (2003) Pravila korporacijskog ponašanja. u: Džeri Mander, Edvard Goldsmit [ur.] Globalizacija - argumenti protiv, Beograd: Clio, str. 306-325
Niesten, E., Jolink, A., de Sousa, J.L.A.B., Chappin, M., Lozano, R. (2017) Sustainable collaboration: The impact of governance and institutions on sustainable performance. Journal of Cleaner Production, 155, 1-6
Ohmae, K. (2007) Nova globalna pozornica - izazovi i prilike u svijetu bez granica. Zagreb: MATE d.o.o
Pečujlić, M. (2005) Globalizacija (dva lika sveta). Beograd: Gutenbergova galaksija
Pečujlić, M. (2000) Planetarni kentaur, dva lika globalizacije. Nova srpska politička misao, vol. 7, br. 3-4, str. 21-58
Ralston, S.Dž. (2011) Propast globalizma i preoblikovanje sveta. Beograd: Arhipelag
Ramos, T.B., Caeiro, S., van Hoof, B., Lozano, R., Huisingh, D., Ceulemans, K. (2015) Experiences from the implementation of sustainable development in higher education institutions: Environmental Management for Sustainable Universities. Journal of Cleaner Production, 106: 3-10
Robertson, R. (2003) The Three Waves of Globalization: A History of a Developing Global Consciousness. Nova Scotia: Fernwood Publishing
Rodrigues, M.G., da Costa, F.J.P. (2018) Technology and Competitiveness: Technological Innovation for Developing Economies Growth. International Journal of Advances in Management and Economics, 4(4): 57-65
Roganović, M., Popović, J., Gavrilović, M. (2017) Ekspanzija protekcionističkih mera kao posledica svetske ekonomske krize. Poslovna ekonomija, vol. 11, br. 1, str. 30-46
Saks, Dž. (2014) Doba održivog razvoja. Beograd: Službeni glasnik
Stiglic, Dž. (2015) Velika podela - društvena nejednakost i šta da radimo sa njima. Novi Sad: Akademska knjiga
Stiglic, Dž. (2018) Globalizacija i njene protivrečnosti - antiglobalizacija u Trampovoj eri. Beograd: MibaBooks
Stiglic, D.E. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Šiškov, Û.V. (2003) Mirovoe hozâjstvo. u: I.I. Mazur, A.N. Čumakov [ur.] Globalistika: ènciklopediâ, Moskva: Raduga, 613-616
World Trade Organization (2007) World Trade Report. Geneva
Zhu, Q., Feng, Y., Choi, S. (2017) The role of customer relational governance in environmental and economic performance improvement through green supply chain management. Journal of Cleaner Production, 155: 46-53
Zinov'ev, A.A. (2000) Global'noe sverhobŝestvo i Rossiâ. Moskva: AST
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1802001M
objavljen u SCIndeksu: 18.02.2020.