Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 19, br. 1, str. 31-43
Ekonomski razvoj Republike Srbije determinisan sektorskom strukturom privrede
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: ekonomski razvoj; strukturne promene; stopa ekonomskog rasta; zaposlenost; dodata vrednost
Sažetak
Iskustvo i dobra praksa pokazuju da je u cilju ostvarenja ekonomskog rasta i razvoja potrebno sprovoditi promene privredne strukture. One utiču na relativno učešće, mesto i ulogu pojedinih aktivnosti u privredi, i pokretač su održivog ekonomskog razvoja. Efikasne strukturne promene povezane su sa sposobnošću privrede da stvara propulzivnije ekonomske delatnosti. Predmet istraživanja ovog rada jeste utvrđivanje stepena determinisanosti ekonomskog razvoj Republike Srbije sektorskom strukturom privrede. Cilj istraživanja jeste da ukaže na adekvatnost veličine i doprinosa sektora stvaranju bruto dodate vrednosti i ukupnoj zaposlenosti, odnosno, uticaju veličine, intenziteta i pravaca promena između sektora na ekonomski razvoj. Rezultati istraživanja ukazuju da su dostignuti nivo razvoja i niske stope rasta privrede Republike Srbije posledica nedovoljno obuhvatnih i intenzivnih promena, promena koje kasne i nisu stabilne. Budući razvoj privrede direktno će zavisiti od brzine promena i stvaranja modern sektorske privredne strukture, posebno razvoja propulzivne proizvodne structure ili 'industrija 4.0'.
Reference
*** (2008) International standard industrial classification of all economic activities. United Nations Industrial Development Organization, United Nations (UN)m Revision 4, Statistical papers Series M, No. 4/Rev.4
Baldwin, R., Braconier, H., Forslid, R. (2005) Multinationals, Endogenous Growth, and Technological Spillovers: Theory and Evidence*. Review of International Economics, 13(5): 945-963
Bortis, H. (2000) Some considerations on structure and change. Structural Change and Economic Dynamics, 11(1-2): 185-195
Chenery, H.B. (1975) The structuralist approach to development policy. American Economic Review, 65(2); 310-316
Cimoli, M. (2003) Structural reforms, technological gaps and economic development: a Latin American perspective. Industrial and Corporate Change, 12(2): 387-411
Croitoru, A. (2012) Book review
European Commission (EC) (2008) NACE Rev. 2: Statistical classification of economic activities in the European Community. Brussels: Eurostat, European Commission
European Commission (EC) (2012) A stronger European industry for growth and economic recovery. Brussels: Eurostat, European Commission
Fagerberg, J. (2000) Technological progress, structural change and productivity growth: a comparative study. Structural Change and Economic Dynamics, 11(4): 393-411
Jakopin, E. (2012) Post-crisis reallocation of growth factors. Ekonomski horizonti, vol. 14, br. 2, str. 77-87
Lewis, W. A. (1954) Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester School, 22(2): 139-191
Lin, Y.J. (2012) New structural economics: A framework for rethinking development and policy. Washington, USA: World Bank, 5
Machlup, F. (1991) Economic semantics. New Jersey: Transaction publishers
Marjanović, V. (2010) Značaj i uticaj privredne strukture na privredni razvoj. Ekonomske teme, 48(3); 369-382
Marjanović, V. (2015) Strukturne promene i strukturna transformacija u savremenoj razvojnoj ekonomiji. Ekonomske teme, 53(1); 65-84
Mićić, V. (2016) Strukturne promene i konkurentnost prerađivačke industrije Republike Srbije. u: Marinković V.; Janjić V.; Mićić V. [ur.] Unapređenje konkurentnosti privrede Republike Srbije, Kragujevac, Republika Srbija: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, str. 153-161
Moore, J.H. (1978) A measure of structural change in output. Review of Income and Wealth, 24(1): 105-118
Republički zavod za statistiku (2010) Klasifikacija delatnosti. Beograd
Republički zavod za statistiku (RZS) (2017) Statistička baza podataka. Beograd, Republika Srbija, Republički zavod za Statistiku
Roman, Z. (1969) A note on measuring structural changes. Review of Income and Wealth, 15(3): 265-268
Rowthorn, R.E., Ramaswamy, R. (1997) Deindustrialization: Causes and implications. IMF Working Paper, 97/42
Savić, L., Bošković, G., Mićić, V. (2015) Structural changes in manufacturing industry at division level: Serbia and new EU member states. Industrija, vol. 43, br. 4, str. 25-45
Syrquin, M. (2008) Structural change and development. u: International Handbook of Development Economics, 4, 1, 48
Timmer, C. P., Akkus, S. (2008) The Structural Transformation as a Pathway Out of Poverty: Analytics, Empirics and Politics. u: Working Paper, No. 150
United Nations Industrial Development Organization UNIDO (2013) Industrial development report 2013. u: Sustaining Employment Growth: The Role of Manufacturing and Structural Change
Upadhyaya, S., Yeganeh, S.M. (2015) Competitive industrial performance report 2014. United Nations Industrial Development Organization, Working paper series, 12/2014, 10-11
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1701031M
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
Creative Commons License 4.0