Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2022, br. 16, str. 1-20
Crkva kao ikona budućeg Carstva Božjeg
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Srbija

e-adresaignatije@bfspc.bg.ac.rs
Ključne reči: Crkva; Carstvo Božje; stvorenost sveta; smrt; Evharistija; ikona; prototip; 'kosmička Liturgija
Sažetak
Bazični podmet hrišćanske eklisiologije jeste eshatologija. Centralna tema, fokus svetopisamskog teksta, usmerena je ka iščekivanju budućeg Carstva Božjeg. Imajući u vidu eshatološku utemeljenost i postavku hrišćanske ontologije, na osnovu svetootačkog bogoslovskog opusa, biće govora, najpre, o stvorenosti sveta, stvorenog sa ciljem da bude Carstvo Božje. Kurs eshatološke ontologije usmeriće istraživanje ka pitanju prevazilaženja smrti, što neminovno vodi pitanju identiteta Crkve, kao prostora prevazilaženja smrti i lične zajednice sa dolazećim Carem. Ukorenjenost Evharistije, dakle, same Crkve, u eshatološkoj stvarnosti otvoriće perspektivu da je Evharistija ikona Carstva Božjeg, sa direktnim osvrtom na pitanje ikoničnosti, eksplicitno postavljenim u relaciji prototip - ikona. Pravilno shvatanje eshatološke postavke Crkve, u okvirima ikonične stvarnosti, iznedriće pitanje odnosa stvorenosti sveta i Carstva Božjeg, sa fokusom na svetootački erminevtički ključ koji se ogleda u sintagmi 'kosmička Liturgija'.
Reference
Afanasjev, N. (1989) Crkva predsedavajuća u ljubavi. u: Primat apostola Petra u Pravoslavnoj Crkvi, Kragujevac: Kalenić
Afanassieff, N. (1963) Una sancta. Irenikon, 36, 436-475
Boudignon, C. (2011) Maximi Confessoris: Mystagogia. u: Corpus Christianorum: Series Graeca, Turnhout: Brepols Publishers, 69
Bulgakov, S.N. (1932) Pravoslavie - očerki učenija pravoslavnoj cerkvi. Paris: YMCR Press
Camelot, T.P. (1946) Contre les païnes et Sur l'incarnation du Verbe. u: Sources Chrétiennes, Paris: Les Editions du Cerf, 18
Camelot, T.P. (1958) Ignacé d'Antioche, Lettres et Martyre de Polycarpe de Smyrne. u: Sources Chrétiennes, Paris: Les Editions du Cerf, 10
de Lubac, H. (1947) Basile de Césarée: Traité du Saint-Espirit. u: Sources Chrétiennes, Paris: Les Editions du Cerf, 17
Gallay, P. (1978) Grégoire de Nazianze: Discours 27-31: Discours théologiques. u: Sources Chrétiennes, Paris: Les Editions du Cerf, 250
Harnack, A. (1900) Das Wesen des Christentums. Leipzig: J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung
Jevtić, A. (2015) Patrologija - crkveni oci i pisci prva tri veka istorije Crkve. Beograd-Trebinje-Los Anđeles: Bratstvo Sv. Simeona Mirotočivog
Laga, C., et al. (1990) Maximi Confessoris Opera: Quaestiones ad Thalassium LVI-LXV. u: Corpus Christianorum: Series Graeca, Turnhout: Brepols Publishers, 22
Midić, I. (2008) Biće kao eshatološka zajednica. Požarevac: Eparhija požarevačko-braničevska-Odbor za prosvetu i kulturu
Midić, I. (2015) Istorija i Eshaton - eshatologija i postojanje. Sabornost, br. 9, str. 1-24
Midić, I. (2017) Za jedan drugačiji način života. Sabornost, br. 11, str. 13-62
Migne, J.P. (1865) Patrologiae cursus completus: Series graeca. 4, 6, 22, 25, 26, 32, 36, 90, 91, 150
Migne, J.P. Patrologiae cursus completus. Series latina
Munier, C. (2006) Justin: Apologie pour les chrétiens. u: Sources Chrétiennes, Paris: Les Editions du Cerf, 507
Salaville, S. (1943) Explication de la divine Liturgie. u: Sources Chrétiennes, Paris: Les Editions du Cerf, 4
Weiss, J. (1900) Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Zezioύlas, I. (1965) E enόtes tes Ecclesίas en te Eycharistίa cai to episcόpo catά TA coίmena ton prώton 3. aiώnon. Athena
Zezioύlas, I. (1994) Eycharistίa cai Basileίa toy Theoύ. Sύnaxe, 49/51/52
Zezioύlas, I. (2016) ERGA A': Ecclesiologicά meletήmata. Athήna: Dόmos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2216009M
primljen: 08.10.2022.
prihvaćen: 28.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka