Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2022, br. 16, str. 65-75
Origen i simvolizam u Liturgiji - učenje znamenitog Aleksandrijca o crkvenoj umetnosti
Gimnazija, Smederevo

e-adresamarina87stojanovic@gmail.com
Ključne reči: Origen; simvolizam; ikona; Liturgija; biće
Sažetak
Ovaj rad ima za cilj da ispita odnos između Liturgije kao službe koja je prožeta simvolima (i svim vrstama umetničkog izraza) i jednog tipično spiritualističkog pogleda na zajednicu sa Bogom. Jedno od ključnih pitanja jeste da definiše Origenov pogled na liturgijski simbolizam, te odnos između liturgijski izražene zajednice sveta i Boga i nasuprot tome postavljene spiritualističke duhovnosti. Među bogoslovskim studijama i istraživanjima, postoje neka mišljenja koja povezuju Origena sa ikonoboračkim stavovima. Prema pomenutim mišljenima, Origenov pojam o apsolutno bestelesnom Bogu, te nepomirljiv odnos između duhovne i materijalne prirode uticali su na odbacivanje ikona u Crkvi u potonjim vremenima. Imajući u vidu ove pretpostavke, pokušaćemo da ih analiziramo kroz sledeće korake. Najpre, biće definisan koncept tela i materijalnog bivstva, te kontrast, u ontološkom smislu, između tela i duha, odnosno duše. Drugi aspekat sastoji se od pokušaja da se rekonstruišu Origenovi uvidi o simvolima i ikoni. Premda ne postoji tematski određen i tako naslovljen osvrt o ovome među njegovim spisima, neposredno i posredno se ovi uvidi mogu izvesti iz adekvatnih egzegetskih i drugih odlomaka. Ova analiza uključuje izlaganje o pojmu ikone na mestima gde Origen piše o Logosu kao ikoni nevidljivoga Oca, kao i razmatranje pojma ikone u kontekstu ontološke dihotomije vidljivo - nevidljivo.
Reference
Baranov, V.A. (2003) Origen and the Iconoclastic Controversy. u: Perrone L. [ur.] Origeniana Octava, Origen and Alexandrian Tradion, Lueven: Peeters, 1043-1052, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 163. Vol. 2
Florovsky, G. (1950) Origen, Jevsevije i ikonoborački sabor. Istorija Crkve, 19: 77-96
Hanson, R.P.C. (1987) Did Origen Teach that the Son is ek tēs ousias of the Father. u: Lies L. [ur.] Origeniana Quarta, Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag, 201-202
Hanson, R.P.C. (2002) Allegory and Event: A Study of the Sources and Significance of Origen's Interpretation of Scripture. Louisville-London
Lies, L. (1978) Wort und Euharistie bei Origenes: Zur Spiritualizierungstendenz des Euharistieverständniss. Innsbruch: Tyrolia-Verlag
Lubac, H. (1968) Geist aus der Geschichte: Das Schriftverständnis des Origenes. Johannes-Verlag, trans. von Balthasar H.U
Of, D.J. (2003) Three Treatises on the Divine Images. Crestwood, New York: St Vladimir's Seminary Press, trans. A. Louth
Origen (1930) Homilae in Lucam. u: Rauer M. [ur.] Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, 9
Origen (1989) Commentary on the Gospel according to John. Washington D.C: The Catholic University of America Press, Books 1-10, (trans. R. Heine)
Origen (2010) Die Kommentierung des Buches Genesis. u: Metzler Karin [ur.] Origenes Werke mit deutscher Über-setzung, Freiburg-Berlin: Walter de Gryuter, 1/1
Origen (2017) On the First Principles. Oxford: Oxford University Press, vol. I-II
Origen (1862) Homiliae in Exodum. u: Migne P. [ur.] Patrologia Graeca, XII
Origen (1895) Commentaria in Evangelium secundum Mattheum (I, II, VII, X-XVII). u: Migne J. P. [ur.] Patrologia Graeca, De Gruyter, XIII
Origen (1925) Commentarius in Canticum Canticorum. u: Baehrens W. A. [ur.] Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leipzig, 8
Origen (1857) Exhortatio ad Martyrium. u: Migne J. P. [ur.] Patrologia Graeca, XI
Origen (2001) Contra Celsum. Leiden: Brill
Origen (1933) Commentariorum Series 1-145 in Matthaeum. u: Klostermann E.; Benz E. [ur.] Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leipzig, 11
Origen (1993) Commentary on the Gospel according to John. Washington, D.C: The Catholic University of America Press, Books 13-32, (trans. R. Heine)
Origen (1903) Commentaria in Evangelium Joannis. u: Preuschen E. [ur.] Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leipzig, IV
Origen (2015) Homiliae in Psalmos: Die neuen Psalmenhomilien. u: Perrone L.; Pradel M.M.; Prinzivalli E.; Cacciari A: [ur.] Eine kritische Edition des Codex Monacensis Graecus, Berlin-München-Boston: De Gryter, 314
Tzamalikos, P. (2006) Origen: Cosmology and Ontology of Time. Leiden-Boston: Brill
Zezioύlas, I. (1999) Symbolismόs cai realismόs sten Orthόdoxe latreίa. Sύnaxe, 71: 6-21
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2216073S
primljen: 08.10.2022.
prihvaćen: 28.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka