Akcije

Sabornost
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2022, br. 16, str. 89-100
Nikita Sklavos, patrijarh carigradski (765-780)
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Muzička akademija, Republika Srpska, BiH

e-adresaradovan.radic@mak.ues.rs.ba
Ključne reči: Nikita; patrijarh; Sklavos; Carigrad; ikonoborstvo; jeres
Sažetak
Carigradski patrijarh Nikita I predstavlja nepoznanicu u savremenoj srpskoj nacionalnoj i crkvenoj istoriji. Period njegovog patrijarhovanja Carigradskom patrijaršijom pripada epohi teških ikonoboračkih sporova unutar Vizantije, koji rezultiraju progonima pravoslavnih vjernika i konfiskacijom crkvene imovine. Nikita I ikonoborac, pokazuje se kao vjerni sledbenik carske vjerske ideologije. Predmet ovog istraživanja, pored lika i dijela ovog carigradskog patrijarha, predstavlja i učešće naroda Sklavosa u životu Velike Crkve Carigradske čak devedeset godina prije propovijedi Svete Braće Kirila i Metodija.
Reference
Mansi, J.D. (1767) Sacrorum Conciliorum nove et amplissima collectio. Florentiae: Expensis Antonii Zatta Veneti, Tomus 13
Ostrogorski, G. (1996) Istorija Vizantije. Beograd: Prosveta
Porphyrogenitus, K. (1829) De ceremoniis aulae Bizantinae. Bonnae: Impensis ed. Weberi
Porphyrogenitus, K. (1840) De thematibus et de administrando imperio. Bonnae: Impensis ed. Weberi
Rάlles, G.A., Pόtles, M. (1852) Sύntagma ton theίon cai Ierώn Canόnon. Athήna: EC tes typographiάs G. Chartophύlacos, Vol. II
Theophάnoys (2007) Chronographίa (284-812/3). Athήna: Ecdόseis Armόs
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost2216097R
primljen: 31.05.2022.
prihvaćen: 28.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka