Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 12, br. 1, str. 182-204
Mogućnosti i ograničenja brendiranja duvanskih proizvoda u Republici Srbiji
aVisoka škola za ekonomiju i upravu, Beograd
bVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresabilja_kv@hotmail.com, djekic.maja90@hotmail.com, nenad_ravic_bps@yahoo.com
Ključne reči: brend; promocija; strategija; duvanski proizvodi
Sažetak
Kao sastavni element intelektualnog kapitala, brend (uz znanje, veštine i drugo) predstavlja najvredniji resurs XXI veka. Brendirani proizvodi imaju najvišu tržišnu vrednost i reputaciju. Proces izgradnje brenda sastoji se iz više faza i da bi se kreirao dobar i kvalitetan brend, potrebno je vreme i usredsređenost na cilj. Ključni preduslov za razvoj i opstanak brenda jeste njegovo uspešno pozicioniranje u svesti potrošača. U radu su analizirani vodeći duvanski brendovi u svetu i u Srbiji, načini njihove promocije, kao i društvena odgovornost duvanskih kompanija, koja postaje naročito značajna nakon donošenja Zakona o zabrani oglašavanja duvanskih proizvoda. Ispitani su stavovi pušača u Srbiji o kvalitetu i cenama cigareta koje konzumiraju, o dizajnu pakovanja cigareta, zapažanju promotivnih aktivnosti duvanskih kompanija. Pored teorijskog istraživanja, koje se odnosi na relevantnu literaturu, primenjeno je i empirijsko istraživanje, tj. anketiranje pušača o duvanskim proizvodima i duvanskim kompanijama. Na osnovu sveobuhvatne analize, došli smo do zaključka da se duvanske kompanije, zbog zakonskih ograničenja, nalaze u takvom položaju da moraju da osmisle strategiju kojom će se na najbolji mogući način pozicionirati u svesti potrošača. Takođe, analiza pokazuje da kompanije uspešno utiču na potrošače reklamnim kampanjama, ali da bi trebalo da više investiraju u društvenu odgovornost, koja će u budućnosti nesumnjivo imati najveći uticaj na izgradnju brenda.
Reference
*** (2013) Globalni brendovi iz Vranja. Vreme, Preuzeto 23.10.2017. sa www.vreme.co.rs
*** (2016) Zakon o oglašavanju. Službeni glasnik RS, br. 6
Bedbury, S., Fenichell, S. (2003) New brand world. New York: Penguin group
Cicvarić, S. (2006) Brend kreiranje, pozicioniranje i održavanje. Beograd: Zadužbina Andrejević
Claessens, R. (2011) Brendiranje i korporativna kultura. Bankarstvo, vol. 40, br. 7-8, str. 104-121
Dahlsrud, A. (2008) How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1): 1-13
DSOJ Smart kolektiv Forum poslovnih lidera - volonterska akcija 'Naš Beograd'. Preuzeto 23.9. 2017 sa http://www.pr.org.rs
Dunn, M., Davis, S. (2004) Creating the brand‐driven business: it’s the CEO who must lead the way. Handbook of Business Strategy, 5(1): 243-248
Forum za odgovorno poslovanje (2014) Philip Morris Operations a. d. Niš - odgovorno upravljanje otpadom. Preuzeto 23.08.2017. sa http://odgovornoposlovanje.rs/csr/zivotna-sredina/case-pmi
Gobe, M. (2006) Emocionalno brendiranje - nova paradigma povezivanja brendova sa ljudima. Beograd: Mass Media International
Guzman, F. (2005) A Brand Building Literature Review. ICFAI Journal of Brand Management, Vol. 3, No. 2, 30-48
Jovanović, T. (2007) Društvena odgovornost preduzeća 'Neven Marinović'. Preuzeto 10 23, 2017 sa www.buildmagazin.com
Kapferer, J. (2012) The New Strategic Brand Management - Advanced insights and strategic thinking. London: Kogan Page Limited
Keller, K. (2013) Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity. New Jersey: Pearson Education
Keller, K.L., Lehmann, D.R. (2006) Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(6): 740-759
Keller, K.L. (2016) Brand. u: Augier, Mie; Teece, David J. [ur.] The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management, London: Springer Nature, str. 1-5
Kotler, F., Ferč, V. (2006) B2B Brend menadžment. Novi Sad: Asee
Kotler, P., Keller, K. (2006) Marketing Management. New Jersey: Pearson Prentice Hall
Landor (2002) Brand architecture: A look at key issues and emerging solutions. Preuzeto 22.09.2017. sa www.landor.com
Lindstrom, M. (2008) Brand sense: sensory secrets behind the stuff we buy. New York: Free Press
Lučić, J.M., Radnović, B. (2015) Korporativni brend u funkciji tržišne konkurentnosti proizvoda i usluga. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 385-410
Maričić, B., Đorđević, A. (2012) Kreiranje i isporučivanje vrednosti potrošačima. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Market Network (2016) Projekat borbe protiv sive ekonomije. Preuzeto 17.08.2017. sa http://marketnetwork.rs/retail/vesti-trgovina-srbijaregion-svet-korporativne-trendovi/vesti-trgovina-srbija/5053-projekatborbe-protiv-sive-ekonomije
Milovanov, O. (2014) Uloga emocionalnog brendiranja u kreiranju potrošačke lojalnosti. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 32, str. 59-72
Peter, P.J., Olson, C.J. (2010) Consumer behavior and Marketing strategy. New York: McGraw-Hill Irwin
Profi Sistem (2016) Novi zakon o oglašavanju. Preuzeto 20.01.2017. sa http://www.pravniportal.com/novi-zakon-o-oglasavanju/
Radulj, R. (2012) Uloga geografskog porekla u brendiranju agrarnih proizvoda. Beograd: Zadužbina Andrejević - Biblioteka Academia
Rakita, B., Mitrović, I. (2007) Brend menadžment. Beograd: Savremena administracija
Rakita, B. (2012) Međunarodni marketing od lokalne do globalne perspektive. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Rakita, B., Mitić, S. (2010) Efekti transferisanja imidža kroz strategije kobrendiranja i ekstenzije brenda. Marketing, vol. 41, br. 2, str. 75-86
Rehn, A. (2014) 6 Mega Corporations Control Almost the Entire Global Cigarette Industry. Policy Mic, Preuzeto 29.08.2017. sa http://mic.com/
Roberts, K. (2004) Lovemarks. New York: Powerhouse books
Said, S. (2013) The Top Cigarette Companies in the World. Preuzeto 27.09.2017. sa www.therichest.com
Stepanović, B. (2010) Lideri društvene odgovornosti 2010. Beograd: Business Info Group
Stepanović, B. (2014) Lideri društvene odgovornosti 2014 - Odgovornost za novu generaciju. Beograd: Business Info Group
Veljković, S. (2010) Brend menadžment. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Veljković, S. (2010) Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Veljković, S., Đorđević, A. (2010) Vrednost brenda za potrošače i preduzeća. Marketing, vol. 41, br. 1, str. 3-16
Vraneš, D. (2013) Duvanski proizvodi. Preuzeto 08.03.2017. sa www.progressivemagazin.rs
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko13-15838
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.