Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 8, br. 1, str. 1-22
Vernakularna arhitektura u Srbiji u XIX i prvoj polovini XX veka - transformacija i nestajanje
aUniverzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti
bUniverzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Ključne reči: Evropa; Srbija; vernakularna arhiektura; umetnost; tradicionalno; moderne revolucije
Sažetak
Cilj rada je preispitivanje opštih teoretskih i primenjenih interpretacija vernakularne arhitekture u vernakularnoj arhitekturi Srbije u 19. i početkom 20. veka. U rad se uključuje shvatanje vernakularne arhitekture u širem kontekstu, kroz prikaz tumačenja različitih autora, koji nisu posmatrali samo njene oblikovne vrednosti, već i kulturne i duhovne vrednosti. S obzirom da vernakularna arhitektura ne može da se posmatra kao izdvojena disciplina, već u okviru mnogih drugih, njena šira interpretacija je neophodna. Mada slavljena i prepoznavana kao uzor, vernakularna arhitektura je u razmatranom periodu ipak neumitno kopnila i postepeno nestajala, pred naletom modernih tehnika građenja i arhitektonskih stilova koje donose obrazovani graditelji. Cilj rada je da se preispitaju procesi u čijim okvirima se ova transformacija odvijala, kao i da se razume vernakularnu arhitekturu koja se jednovremeno razvijala u praksi. Kako je vernakularna arhitektura u istoriografiji u Srbiji do sada uglavnom razmatrana u kontekstu tradicionalnog narodnog graditeljstva, ili u kontekstu tzv. nacionalnog stila, osnovno polazište rada je da pruži drugačiji pristup na ovaj oblik stvaralaštva, kako bi se preispitalo i kritički sagledalo do sada dominantno razumevanje primene vernakularnih principa i elemenata u arhitekturi razmatranog perioda.
Reference
Argan, Đ.K., Akile, B.O. (2004) Moderna umetnost 1770-1970-2000. Beograd: Clio, I
Burnett, T.E. (1903) Primitive Culture. London: John Murray, 1, Albemarle Street
Čalić, M. (2004) Socijalna istorija Srbije 1815-1941 - usporedni napredak u industrijalizaciji. Beograd: Clio
Deroko, A. (1968) Narodno neimarstvo. Beograd: SANU, I
Domanović, R. (2012) Razmišljanje jednog običnog srpskog vola. Vikizvornik 15. jun, (28.july 2012.)
Eliade, M. (1987) The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. Orlando, Florida: Harcourt Inc
Findrik, R. (1994) Narodno neimarstvo. Sirogojno: Muzej 'Staro selo'
Findrik, R. (1998) Dinarska brvnara. Sirogojno: Muzej 'Staro selo'
Gubser, M. (2005) Time and History in Alois Riegl's Theory of Perception. Journal of the History of Ideas, 66 (3) (Jul): 451-474
Hajdeger, M. (2009) Građenje, stanovanje, mišljenje. u: Bojanić Petar; Đokić Vladan [ur.] Teorija arhitekture i urbanizma, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, 115-124
Hobsbawm, E. (1996) The Age of Revolution 1789-1848. New York: Random House, Inc-Vintage Books
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi - 1904 -1941. Beograd: Građevinska knjiga
Inkiostri, D. (1972) Naša arhitektura (1907). u: Baračković Sovra, Kovačević Vuka, Gordić Gordana [ur.] Jugoslovneska umetnost XX veka - srpska arhitektura 1990-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 41-44
Kadijević, A. (2007) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga
Kristeller, P.O. (1951) The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics. Journal of the History of Ideas, Part I, 12 (4) (Oct): 496-527
Kristeller, P.O. (1951) The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics. Journal of the History of Ideas, Part II, 12 (4) (Oct): 17-46
Lefebvre, H. (2000) Right to the City. u: Kofman Eleonore; Lebas Malden Elizabeth [ur.] Writing on the Cities, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc, 63-184
Lefebvre, H. (1991) The Production of Space. Cambridge, Massachusetts: Basil Blackwell Inc
Lévi-Strauss, C. (2005) Myth and Meaning. London: Taylor & Francis e-Library
Manević, Z. (1972) Novija srpska arhitektura. u: Kovačević Vuka, Gordić Gordana [ur.] Jugoslovneska umetnost XX veka - srpska arhitektura 1990-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 7-38
Nenadović, S.M. (2002) Ilustrovani rečnik izraza u narodnoj arhitekturi. Beograd: Prosveta
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX vek. Beograd: Art Press
Norberg-Šulc, K. (1990) Stanovanje - stanište, urbani prostor, kuća. Beograd: Građevinska knjiga
Oliver, P. (2006) Built to Meet Needs: Cultural Issues in Vernacular Architecture. Oxford: Elsevier Ltd
Petrović, S. (1999) Srpska mitologija - sistem srpske mitologije. Niš: Prosveta, I knjiga
Petrović, S. (2000) Srpska mitologija - mitologija, magija i običaji - istraživanje svrljiške oblasti. Niš: Prosveta, V knjiga
Popović, M., ed. (1846) Srbija, Beograd, 24. februar. Srbske novine, 26. february, (30. july 2012)
Roter-Blagojević, M. (1997) Nastava arhitekture na višim i visokoškolskim ustanovama u Beogradu tokom 19. i početkom 20. veka, uticaj stranih i domaćih graditelja. Godišnjak grada Beograda, 44: 125-168
Roter-Blagojević, M. (2006) Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Simpson, K. (2010) Viennese art, ugliness, and the Vienna school of art history: The vicissitudes of theory and practice. Journal of Art Historiography, 3 (December): 1-14
Stevanović, A. (1972) Umetnost i arhitektura (1890). u: Baračković Sovra; Kovačević Vuka; Gordić Gordana [ur.] Jugoslovneska umetnost XX veka - srpska arhitektura 1990-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 39-41
Šubert, G. (2009) Kada se Gete sreo sa Vukom. Srpska akademija nauka i umetnosti, http://www.sanu.ac.rs/Inicijative.aspx?arg=3,undefinedhttp://www.sanu.ac.rs/Inicijative/2009GabrijelaSubert.pdf (15. January 2015.)
Šuvaković, M. (2010) Diskurzivna analiza. Beograd: Orion art
Trojanović, S. (2008) Glavni srpski žrtveni običaji. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1601001M
prihvaćen: 01.04.2016.
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka