Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Bizinfo (Blace)
2017, vol. 8, br. 1, str. 31-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 09/11/2018
doi: 10.5937/bizinfo1701031S
Creative Commons License 4.0
Ekološko oporezivanje u Čileu
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: milos.s87@hotmail.com, marina.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs

Sažetak

Ekološki porezi, kao jedan od ekonomskih instrumenata u rešavanju ekoloških problema, u savremenim uslovima imaju veliki značaj. Taj svoj značaj oni imaju pre svega u razvijenijim zemljama, dok u nedovoljno razvijenim zemljama to nije slučaj. U Čileu koji je predmet analize ovog rada, ekološko oporezivanje postepeno sve više dobija na značaju, na šta posebno ukazuje odluka o početku oporezivanja emisije CO2. Ekološki porezi su izdašniji u Čileu, posmatrajući učešće ovih poreza u ukupnim prikupljenim poreskim prihodima, u odnosu na prosek OECD-a. Porez na emisiju CO2 he početi da se primenjuje od 2018. godine. i pored pozitivnih ekoloških efekata koje he imati, on he takođe imati pozitivnih uticaja i da rast prihoda od ekoloških poreza, što he Čileanskoj vladi omogućiti da na osnovu ovih prihoda rešava i druge probleme prisutne u Zemlji.

Ključne reči

ekološki porezi; prihodi; Čile; Meksiko; porez na emisiju CO2

Reference

*** (2017) Chile unemployement rate. Indexmundi, [Online] Dostupno na [Pristup 21.02.2017]
*** (2014) Chile Becomes the First South American Country to Tax Carbon. Reuters, http://in.reuters.com/article/carbon-chile-tax-idINL6N0RR4V720140927 [Pristup: 22.02.2017]
Benavides, C., Gonzales, L., Diaz, M., Fuentes, R., García, G., Palma-Behnke, R., Ravizza, C. (2015) The Impact of a Carbon Tax on the Chilean Electricity Generation Sector. Energies, 8(4): 2674-2700
Carbon Dioxide Information Analysis Center (2011) National CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and Gas Flaring. [Online] Dostupno na: [19.02.2017]
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Javne finansije. Niš: Ekonomski fakultet
Edwards, G., Roberts, T. (2015) A fragmented Continent: Latin America and the Global Politics of Climate Change. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology
Espinosa, C., Fornero, J. (2014) Welfare Analysis of an Optimal Carbon Tax in Chile. Revista de análisis económico, 29(2): 75-111
OECD (2015) Better policies Chile: Policy priorities for stronger and more equitable growth. Paris
OECD (2017) Database on Policy Instruments for the Environment. [Online] Dostupno na: [Pristup: 20.02.2017]
OECD (2012) OECD Economic Surveyes: Chile 2012. Paris
Stojanović, M. (2016) Efikasnost poreza u rešavanju ekoloških problema. Niš: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Štiglić, J. (2004) Ekonomija javnog sektora. Zagreb: Ekonomski fakultet
Urrutia, J.A., Aviles, S. (2015) Environmental law and practice in Chile. Chile: Practical Law