Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:22
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:10
članak: 1 od 1  
Bizinfo (Blace)
2018, vol. 9, br. 2, str. 39-52
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/bizinfo1802039P

Creative Commons License 4.0
Dostignuti nivo razvoja turizma u Republici Srbiji
aBusiness School of Applied Studies in Blace
bHigher Business School of Professional Studies in Leskovac

e-adresa: goran.peric@vpskp.edu.rs

Sažetak

Poznato je da je dugogodišnji politički i ekonomski ambijent u našoj zemlji zaustavio razvoj turizma i da kvalitetna i raznolika resursna osnova Republike Srbije nije dovoljno iskorišćena. Ponuda srpskih turističkih proizvoda, koja se spontano razvijala za potrebe domaćeg turizma, nije u stanju da odgovori savremenim trendovima međunarodnog turističkog tržišta danas jer su se na tom tržištu dogodile velike promene prema kojima Republika Srbija nije prilagodila svoju turističku ponudu. To je usmerilo predmet istraživanja u ovom radu da utvrdimo dostignuti nivo razvoja turizma u Republici Srbiji. Na osnovu novih zahteva savremenih turista i globalnih trendova u turizmu, Republika Srbija ima šansu da iskoristi svoju trenutnu poziciju, oblikuje turističku ponudu i ostvari značajan rast u turističkom sektoru i samim tim obezbedi mesto na svetskoj turističkoj mapi.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Gašić, M., Perić, G., Ivanović, V., 2015. Razvijenost ruralnog turizma u Republici Srbiji. BizInfo (Blace), 6(2), str. 71-81.
Gligorijević, Ž., Gligorijević, A., 2012. Turizam - karakteristike i perspektive razvoja. Niš: SVEN.
Gligorijević, Ž., Petrović, J., 2008. Turizam u funkciji strukturnog prilagođavanja privrede Srbije. Ekonomika, 53(1-2), str. 20-26.
Krunić, N., Milijić, S., Đurđević, J. 2010. Razvoj planinskog turizma u Srbiji i zemljama u okruženju. Arhitektura i urbanizam, (29), str. 3-9.
Ministarstvo trgovine turizma i usluga, 2005. Strategija razvoja turizma: prvi fazni izveštaj, Beograd: Horwath Consulting Zagreb i Ekonomski fakultet Beograd.
Narodna Skupština Republike Srbije, 2017. Odluka o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine. Beograd: Narodna Skupština Republike Srbije.
Perić, G., Gašić, M., Stojiljković, M. and Ivanović, V., 2017. Perspectives of Development of Spa Tourism in Serbia. Journal of Awareness, 2:Special Issue, pp. 597-614.
Perić, G., Gašić, M., Stojiljković, M. and Nešić, I., 2018. The impact of employee satisfaction on the tourist satisfaction with the services of spa tourism. Economics of Agriculture, 65(2), pp. 617-632.
Rakić, S., Muhi, B., Tomka, D., 2014. Uticaj svetske ekonomske krize na globalni turistički promet sa posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. Poslovna ekonomija, 8(1), str. 281-306.
Republički zavod za statistiku Srbije, 2005. Statistički godišnjak Srbije 2005. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije.
Republički zavod za statistiku, 2018. Statistički godišnjak Republike Srbije 2017. Beograd: Republički zavod za statistiku.
Terzić, A., Bjeljac, Ž., 2015. Problemi revitalizacije argitektonskog nasleđa i turističkog uređenja u Srbiji. Kultura polisa. 28, str. 478- 488.
Ubavić, P., 2016. Pozicioniranje Srbije kao turističke destinacije na međunarodnom turističkom tržištu. Megatrend Review, 13(2), str. 97-118.
Ubavić, P., 2015. Turistička politika i mogući pravci razvoja turizma u Srbiji. Ekonomija: teorija i praksa, 8(1), str. 16-31.
Vlada Republike Srbije, 2016. Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period 2016. - 2025. Beograd: Vlada Republike Srbije.
Čerović, S., Barjaktarović, D., Knežević, M., 2015. Podrška razvoju turizma kao faktor konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije. U: Zbornik radova, Singidunum Univerzitet, SITCON 2015 Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum: Konkurentnost turističke destinacije, Beograd, 25. septembar 2015. Beograd: Singidunum Univerzitet.
Štetić, S., Cvijanović, D., Šimičević, D., 2014. Posebni oblici turizma Dunavskog regiona Srbije. Monografija, Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede.
Airport Nikola Tesla Belgrade, 2018. Traffic Figures. [online] Airport Nikola Tesla Belgrade. Available at: [Accessed 2 December 2018.].
Agencija za upravljanje lukama, 2017. Godišnji bilten - Broj 102. [pdf] Available at: [Accessed 4 December 2018.].
Drobnjak, J., 2012. Saobraćaj Srbije. [online] Beograd: Markoekonomija.org. Available at: [Accessed 4 December 2018.].
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 2017. Korisne informacije - turistički promet Srbija - kategorizacija. [online] Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Available at: [Accessed 2 December 2018.].
Nis Constantine the Great Airport, 2018. Statistics. [online] Niš: Nis Constantine the Great Airport. Available at: [Accessed 2 December 2018.].
Word Travel & Tourism Council (WTTC), 2018. Travel & Tourism Economic Impact 2018 Serbia. [pdf] London: WTTC. Available at: [Accessed 2 December 2018.].
World Economic Forum, 2017. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. [pdf] Geneva: World Economic Forum. Available at: [Accessed 19 November 2018.].