Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:33
članak: 1 od 1  
Oditor
2015, br. 11, str. 4-15
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 26/06/2018
doi: 10.5937/Oditor1511004I
Ekonomska analiza značaja stranih direktnih investicija
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: svetlana.ignjatijevic@gmail.com

Sažetak

Direktne strane investicije su razvojna šansa kompanija u tranzicionim zemljama i put dugoročnog povećanja proizvodnje, zaposlenosti i životnog standarda. Strane direktne investicije imaju dugu tradiciju u modernoj srpskoj istoriji. Veliki uticaj na privredu Republike Srbije strani kapital imao je u periodu između dva svetska rata. Privatizacija je poslednjih godina usmerena samo na prodaju i priliv stranog kapitala, a sasvim je zanemaren obrnut proces, a to su ulaganja u druge zemlje. Zbog toga usmerenost samo na priliv stranih direktnih investicija predstavlja istovremeno i šansu i prepreku za ubrzani privredni razvoj. U današnjim uslovima poslovanja neophodno je osloniti se na podsticanje onih stranih direktnih investicija koje bi doprinele prestrukturiranju u pravcu proizvodnje proizvoda koji bi bili konkurentni na međunarodnom tržištu.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Grinfild investicije u Srbiji - izveštaj Centra za liberalno-demokratske studije. Beograd, www.clds.rs/newsite/prvi_izvestaj_pdf.http://www.clds.rs/newsite/prvi_izvestaj_pdf.pdf, decembar
Antevski, M. (2009) Development potentials of foreign direct investments: Comparative international experiences. Međunarodni problemi, vol. 61, br. 1-2, str. 48-73
Beslać, M. (2006) Obim stranih direktnih investicija u jugoistočnoj Evropi i privreda SCG. Ekonomski anali, vol. 51, br. 168, str. 95-108
Đurić, D. (2003) Strane direktne investicije kao razvojna šansa srpske privrede u uslovima globalizacije. Ekonomske teme, vol. 41, br. 2, str. 139-145
Grubor, M. (2003) Uticaj direktnih investicija na poslovanje preduzeća. Beograd: Ekonomski institut, u okviru projekta 1491 finansiranog od strane MNTRS
Maksimović, L. (2006) Definisanje politike prema ulaznim tokovima stranih direktnih investicija (SDI). Ekonomske teme, vol. 44, br. 1-2, str. 177-185
Mihić, S. (2009) Menadžment u spoljnoj trgovini. Novi Sad: Fakultet za Pravne i Poslovne Studije
Miletić, S. (2007) Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, g