Metrika

  • citati u SCIndeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:[9]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 2, br. 1, str. 4-10
Odnos menadžmenta preduzeća i korporativnog upravljanja
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresamilan.mih83@gmail.com
Ključne reči: korporativno upravljanje; menadžemnt proces; intelektualna svojina; preduzeće
Sažetak
Razvoj složenijih oblika organizovanja preduzeća uslovio je stvaranje manjeg broja ekonomski složenijih, ali i organizaciono kompleksnijih i komlikovanijih korporativnih organizacija za čije uspešno vođenje vlasnici često nisu imali dovoljno potencijala pa su angažovali profesionalne i kompetentne timove stručnjaka kojima su poveravali upravljanje takvim organizacijama. Ostvarujući moć novim idejama i konceptima zasnovanim na znanju, menadzeri u korporacijama postaju nezamenjiv element moći svakog preduzeća da se izmeni, prilagodi i stvori nove mogućnosti da se uspešno takmiči u veoma promenljivom poslovnom okruženju. Međutim, prebacivanje odgovornosti za upravljanje korporacijom na menadžere ima za posledicu i pojavu zloupotrebe rukovodeće pozicije radi realizacije sopstvenih interesa. Osnovni cilj ovog rada je da ukaže kako za razliku od klasičnih preduzeća, danas imamo situaciju u kojoj se kao svojina vlasnika korporacija predstavlja idejno i misaono rešenje menadžera što bi trebalo da predstavlja wihovu intelektualnu svojinu.
Reference
Babić, V. (2004) Korporativno upravljanje u uslovima tranzicije. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Jovičić, J., Mirosavić, S. (2012) Međunarodni ekonomski odnosi. Banja Luka: NUBL
Jovičić, M., Stavrić, B. (2009) Menadžment. Bijeljina: Fakultet poslovne ekonomije
Kothari, J., Barone, E. (2012) Finansijsko računovodstvo - međunarodni pristup. Beograd: Data status
Mihajlović, M., Dašić, M. (2009) Menadžment znanja kao faktor povećanja efikasnosti organizacije. Oditor, Beograd, Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, 09, str. 33-36
Miletić, A.Č., Ristić, M.J., Lutovac, M.R. (2014) Patent kao instrument zaštite inovacija u cilju dugoročnog rasta organizacije. Tehnika, vol. 69, br. 2, str. 309-316
Sajfert, Z., Đorđević, D., Bešić, C.H. (2006) Leksikon menadžmenta. Beograd: Agencija Matić
Sofronijević, A., Milićević, V., Ilić, B. (2013) Savremeni menadžment i promene vezane za automatizaciju intelektualnih poslova. Tehnika, vol. 68, br. 3, str. 533-538
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1601004M
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.