Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 2, br. 3, str. 21-37
Kvantitativna analiza ocene rizika revidiranja
aVisoka škola modernog biznisa, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd
cFilozofski fakultet, Skoplje, Republika Makedonija
Ključne reči: rizik; revizija verovatnoća; nekvalifikovano mišljenje
Sažetak
Rizik revizije predstavlja rizik koji ima uticaj na revizora da formira nekvalifikovano mišljenje o finansijskim izveštajima koje sadrže materijalno značajne netačne podatke. Revizijski rizik, s obzirom da se radi o kategorijama verovatnoća, nije moguće u potpunosti odrediti. Iako revizor raspolaže materijalnim dokazima, i poseduje iskustvo i stručnost, uvek ostaje verovatnoća da postoje greške ili propusti u obavljanju revizije, a time i određeni rizik revizije. U takvim okolnostima revizor mora da opredeli prihvatljiv nivo ukupnog revizijskog rizika i potražiti razumno uverenje za pozicionirani rizik iz različitih izvora. Određivanje kontrolnog rizika jeste funkcija efektivnosti internih kontrola. Što su bolje interne kontrole redukuje se kontrolni rizik i obrnuto. Kontrolni rizik nikad ne može da bude nulti jer interne kontrole nikad ne mogu da budu toliko efikasne da spreče ili detektuju materijalne greške.
Reference
*** Međunarodni računovodstveni standardi (IAS 5)
Begović, V.S., Momčilović, M., Tomašević, S. (2014) Ocena kreditnog boniteta preduzeća Z-Score modelom. Ekonomske teme, 52(2): 193-204
Cicea, C., Subić, J., Cvijanović, D. (2008) Beyond agriculture and rural development: Investments, efficiency, econometrics. Belgrade: Institute of Agricultural Economics
Gavrić, S. (2015) Standardi revizije. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, br. 11, str. 16-23
INTOSAI Professional Standards Committee (2015) The International Standards of Supreme Audit Institutions ISSAI
Johanson, B. (2006) Modern auditing. J. Willey ans soons
Lovre, I. (2014) Role and importance of accounting and audit in corporate governance. Škola biznisa, br. 1, str. 69-79
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Oditor1603021S
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.

Povezani članci