Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 3, br. 2, str. 87-99
Uloga i značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bRačunovodstveni centar Ministarstva odbrane, Beograd

e-adresamilan.mih83@gmail.com, nedzad.imamovic@mod.gov.rs, nebojsadragovic@gmail.com
Sažetak
Postojanje nekonkurentnih tržišnih struktura ima veoma nepovoljne posledice po ekonomsku efikasnost, pa time i na društveno blagostanje. Savremena ekonomska analiza identifikuje različite efekte nekonkurentnih tržišnih struktura. Nekonkurentne tržišne strukture imaju značajne posledice i na proizvodnu efikasnost, odnosno faktorsku produktivnost, pa, na taj način, i na društveno blagostanje. Dobra antimonopolska politika mora da bude dobro uravnotežena i fleksibilna, kako bi u najvećoj meri umanjila negativne efekte nrkonkurentnih tržišnih struktura.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
Begović, B., Bukvić, R., Mijatović, B., Parivodić, M., Pavić, V., Sepi, R., Stojanović, B., Hiber, D. (2002) Antimonopolska politika u SR Jugoslaviji - analiza postojećih tržišnih struktura i antimonopolskih institucija. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Božić, M., Golubović, S., Božić-Miljković, I. (2013) Ekonomska politika. Niš: Ekonomski fakultet
Dragišić, D., i dr. (2005) Osnovi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Đuričin, D., Rajić, V., Lončar, D. (2008) Merenje koncentracije tržišta - primer sektora prehrambene maloprodaje Beograda. Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 1-2, str. 61-80
Gould, J.P., Ferguson, C.E. (1984) Microeconomic theory / Théorie microéconomique. Ilinois-Pariz
Hanić, H. (2008) Proces istraživanja tržišta. Beograd: Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje
Komazec, S., Ristić, Ž. (2011) Makroekonomija - makroekonomske teorije i makroekonomska analiza. Beograd: EtnoStil
Lončar, D., Milošević, S. (2013) Karakteristike antimonopolske politike i efekti njene primene u Srbiji. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 1-2, str. 115-128
Meta, M. (2015) Mikroekonomska analiza. Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Milovanović, M. (2011) Mikroekonomska analiza. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
Petković, M., Kostić, L. (2014) Antimonopolska politika Republike Srbije. Ekonomski vidici, vol. 19, br. 4, str. 493-504
Petrović, M. (2001) Funkcije države u savremenoj tržišnoj privredi. Beograd: Ekonomska misao
Ratković, M., Grubić, G., Tasić (2011) Dobri odnosi sa kupcima kao faktor konkurentne prednosti. Beograd, str. 11
Samjuelson, T., Nordhaus, V. (2009) Ekonomija. Univerzitet Jejl
Savić, L.B. (2000) Tržišne strukture u jugoslovenskoj industriji. Industrija, vol. 26, br. 1-4, str. 1-19
Tmušić, M. (2012) Monopoli u Srbiji - normativno suzbijanje i dometi antimonopolske politike. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 6, br. 7, str. 89-102
Veselinović, P. (2011) Ekonomija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Zirojević-Fatić, M., Jelisavac-Trošić, S. (2009) Antimonopolska politika i harmonizacija zakonodavstva Srbije sa pravom EU na polju konkurencije. Revija za evropsko pravo, vol. 11, br. 1-3, str. 91-105
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1702087M
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.