Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Pametna sela u funkciji demografske obnove ruralnih područja
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: "pametna sela"; digitalizacija; demografska revitalizacija; ruralni razvoj
Sažetak
Cilj ovoga rada jeste da ukaže na značaj demografske revitalizacije ruralnih područja, kroz uvođenje koncepta "pametnih sela". Vizija razvoja "pametnih sela" obuhvata ključne faktore povezivanja i benefite za ruralne zajednice, uz iznalaženje praktičnih solucija za transformaciju ruralnih područja i njihov budući razvoj. Inicijative za primenu ovog koncepta uključuju čitavo ruralno okruženje, grupe seoskih naselja, male gradove i veze sa velikim gradovima. Predmet istraživanja u radu jeste potreba za novim demografskim rešenjima, koja bi potpomogla razvoj ruralnih zajednica u budućnosti. Ključna hipoteza od koje se u radu polazi jeste da ruralna područja imaju veliki značaj u suočavanju sa mnogim socio-ekonomskim, demografskim, ekološkim, inovativnim i tehnološkim izazovima, koji su važni za razvoj privrede i društva. Značajna je i posebna hipoteza da dosadašnji modeli i strategije ruralnog razvoja, pored pozitivnih promena, nisu značajno doprineli demografskoj obnovi ruralnih područja. U zaključku se ukazuje da je ljudski kapital temelj razvoja ruralnih zajednica i njihove konkurentnosti, a ruralna područja koja imaju sposobnost da privuku kvalitetnu radnu snagu, imaju velike komparativne prednosti za integralni održivi ruralni razvoj.
Reference
*** (2017) Projekat 500 zadruga u 500 sela. Beograd: Vlada Republike Srbije-Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, Retrieved from: http://www.mbprr.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php (30 January 2020)
*** (2020) SMART Goals. London, UK: Mind Tools Content Team, Retrieved from: https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm (4 February 2020)
BioSense (2018) Digitalna farma - prva digitalna farma u Srbiji i regionu. Novi Sad, Retrieved from: https://biosens.rs/?page_id=10717&lang=sr (10 October 2019)
Dobardžić, A. (2019) Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 2, br. 2, str. 94-109
EU-European Commission (EC) (2018) CAP context indicators 2014-2020
EU-European Network for Rural Development (ENRD) (2017) Smart Countryside study Finland. Retrieved from: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_case-study_fi.pdf (2 October 2019)
EU-Eurostat (2019) Internet access in households by degree of urbanisation, 2018 (% of all households). Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Internet_access_in_households_by_degree_of_urbanisation,_2018 _(%25_of_all_households)_FP19.png (26 October 2019)
European Union-Eurostat (2020) Statistics explained. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ (12 January 2020)
Europska komisija (2017) Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Budućnost hrane i poljoprivrede. Bruxelles, COM(2017) 713 final
Hess, S., Kolosy, K., O'hara, E., Paneva, V., Soto, P. (2018) Smart villages revitalizing rural services. EU Rural Review, 26
Jovanović, T., Gavrić, O. (2018) Potentials of the smart cities and villages in the context of new thinking of urban-rural relations. u: Second International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, str. 889-900
Kvrgić, G., Ristić, L. (2018) Unutrašnji izazovi održivog razvoja ruralnih područja Republike Srbije. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 1, br. 1, str. 28-46
Ožegović, J. (2019) Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine. Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (TSUSS)
Radivojević, V. (2018) The evaluation of the Balkan countries results relative to establishing effective market competition. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 1, br. 2, str. 119-129
Ranade, P., Londhe, S., Mishra, A. (2015) Smart villages through information technology need of emerging Indija. IPASJ International Journal of Information Technology (IIJIT), 3(7): 1-6
Republički zavod za statistiku (RZS) (2011-2015) Knjige Popisa stanovništva 2011. Beograd
Republički zavod za statistiku (RZS) (2016) Anketa o radnoj snazi. Beograd
Republički zavod za statistiku (RZS) (2016) Anketa o potrošnji domaćinstava. Beograd
Republički zavod za statistiku (RZS) (2018) Beograd, Retrieved from: https://www.stat.gov.rs/ (29 December 2018)
Ristić, L., Barbarić, Ž. (2019) Pametna sela - budućnost održivog ruralnog razvoja. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Ristić, L., Jakšić, M., Trlaković, J. (2019) Finansijski podsticaji zadrugarstvu u funkciji razvoja sela i poljoprivrede u Republici Srbiji. u: Savremeno zadrugarstvo u Srbiji, Knić, Opština Knić, str. 95-109
Soto, P., Lamb, D., van der Schans, J.W., Kneafsey, M., McGlynn, D. (2016) Smart and competitive food and drink supply chains. EU Rural Review, 22
Stapić, V. (2019) Franc Bogovič: Evropsko društvo će biti puno zdravije sa naseljenim selima. Osijek: Agroklub, Retrieved from: https://www.agroklub.ba/poljoprivredne-vijesti/franc-bogovicevropsko-drustvo-ce-biti-puno-zdravije-sa-naseljenim-selima/48103/ (22 January 2019)
Škrlec, D. (2019) Pametna sela za modernizaciju i demografsku obnovu naših ruralnih područja. Hrvatska: Ured u Zagrebu, Retrieved from: https://www.davor-skrlec.eu/pametna-sela-zamodernizaciju-i-demografsku-obnovu-nasih-ruralnih-podrucja/ (4 March 2019)
Šljukić, S.L. (2007) Zemljoradničko zadrugarstvo i ruralni razvoj. Ekonomika poljoprivrede, vol. 54, br. 1, str. 41-51
Thorpe, E., Paneva, V., Eldridge, J., Klotz, F., Raath, I. (2016) Smart and competitive rural areas. Luxembourg: ENRD-Publications Office of the European Union
Vlada Republike Srbije-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (2018) Beograd, Retrieved from: http://www.minpolj.gov.rs/ (11 September 2019)
Vlada Republike Srbije (2018) Nacionalni program ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine. Službeni glasnik RS, broj 60/18 od 3. avgusta 2018. godine
Vujičić, M., Ristić, L., Obradović, S. (2012) Rural poverty reduction in the Republic of Serbia: A new approach of the Jagodina's local self-government. Actual Problems of Economics, 5(131), 339-345
Vujičić, M., Ristić, L., Vujičić, S.M. (2012) Development strategy for festival-based food tourism in the Republic of Serbia. Actual Problems of Economics, 6(132): 351-359
Vujičić, M., Ristić, L., Vujičić, S.M. (2016) Turizam i održivi ruralni razvoj. u: Gruža i Rudnička Morava, Kragujevac: UG Urbana bezbednost, 301-369
Vujičić, S.M., Ristić, L. (2016) Tourism as a factor of rural development of Temnić microregion. u: Tourism in function of development of the Republic of Serbia, Vrnjacka Banja: University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism, pp. 296-314
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP2001033R
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci